Confirmarea locului

ADMITERE IULIE 2020

Programul de confirmări pentru candidații declarați admiși pe listele inițiale va fi:
24 iulie: 13:00 – 16:00;
25 iulie: 10:00 – 16:00;
26 iulie: 10:00 – 16:00;
27 iulie: 10:00 – 16:00;

28-30 iulie: 10:00 – 14:00 (numai pentru candidații admiși în urma retragerilor)

Programul de confirmări va fi suplimentat numai pentru candidații declarați admiși în urma retragerilor.

PENTRU CANDIDAȚII CARE AU DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN DOSAR: formularul pentru confirmarea electronică este disponibil AICI.

ATENȚIE! Formularul necesită conectarea la un cont Google/Gmail (dacă nu aveți un asemenea cont, vă puteți face unul, gratuit, aici).


INFORMAȚII GENERALE

Confirmarea locurilor pentru toate secțiile are loc începând cu data publicării rezultatelor concursului de admitere. Confirmarea are loc electronic sau la sediul Facultății din str. Pitar Moș nr. 7-13, într-un interval stabilit de Comisia de Admitere și anunțat în același timp cu rezultatele.

LOC BUGET

Confirmarea locurilor la buget se face prin aducerea actului de studii (diploma de bacalaureat) în ORIGINAL.

LOC TAXĂ

Confirmarea locurilor cu taxă se face prin aducerea actului de studii (diploma de bacalaureat) în ORIGINAL sau COPIE (legalizată sau autentificată de comisie în prezența originalului), însoțită de adeverința de la o altă facultate unde se află originalul și a chitanței de plată a taxei de confirmare a locului. Candidații care confirmă un loc la secția Limbi Moderne Aplicate vor specifica acest lucru la plata taxei!

Confirmarea locurilor cu taxă presupune achitarea unei taxe de confirmare de 500 RON care se scade din taxa aferentă primului semestru.

ATENȚIE! Taxa se returnează DOAR în cazul promovării candidatului la buget la FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE!

Taxa de confirmare se plătește la casieria din campusul Panduri (vezi hartă la pagina Contact), în cont bancar sau online.

Taxa anuală de școlarizare este 3500 RON și se plătește în două rate, în primele 30 de zile de la începerea fiecărui semestru. Avansul de 500 de RON plătiți la confirmarea locului se scade din taxa primului semestru, așadar taxa se va plăti după cum urmează:

Confirmare – 500 RON

Primul semestru – 1250 RON

Al doilea semestru – 1750 RON

LOC ÎN AȘTEPTARE

Candidații ÎN AȘTEPTARE pot beneficia de consiliere (după primele două-trei zile de confirmări) cu privire la șansele ocupării unui loc la membrii comisiei de admitere, reprezentanți ai secțiilor respective.

CAZĂRI

Cererile de cazare se depun electronic în perioada de confirmări din luna iulie.