Confirmarea locului

ADMITERE IULIE 2019

Programul de confirmări pentru candidații declarați admiși pe listele inițiale va fi:
26 iulie: 13:00 – 16:00;
27 iulie: 10:00 – 13:00;
28 iulie: 10:00 – 13:00;

29-31 iulie: 10:00 – 15:00 (numai pentru candidații care au contestații în curs de soluționare și candidații declarați admiși în urma retragerilor)

Programul de confirmări va fi suplimentat numai pentru candidații declarați admiși în urma retragerilor.


INFORMAȚII GENERALE

Confirmarea locurilor pentru toate secțiile are loc începând cu data publicării rezultatelor concursului de admitere. Confirmarea are loc la sediul Facultății din str. Pitar Moș nr. 7-13, într-un interval stabilit de Comisia de Admitere și anunțat în același timp cu rezultatele.

LOC BUGET

Confirmarea locurilor la buget se face prin aducerea actului de studii (diploma de bacalaureat) în ORIGINAL.

LOC TAXĂ

Confirmarea locurilor cu taxă se face prin aducerea actului de studii (diploma de bacalaureat) în ORIGINAL sau COPIE (legalizată sau autentificată de comisie în prezența originalului), însoțită de adeverința de la o altă facultate unde se află originalul și a chitanței de plată a taxei de confirmare a locului. Candidații care confirmă un loc la secția Limbi Moderne Aplicate vor specifica acest lucru la plata taxei!

Confirmarea locurilor cu taxă presupune achitarea unei taxe de confirmare de 500 RON care se scade din taxa aferentă primului semestru.

ATENȚIE! Taxa se returnează DOAR în cazul promovării candidatului la buget la FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE!

Taxa de confirmare se plătește la Facultatea de Drept (vezi hartă la pagina Contact), în cont bancar sau online.

Taxa anuală de școlarizare este 3200 RON și se plătește în două rate, în primele 30 de zile de la începerea fiecărui semestru. Avansul de 500 de RON plătiți la confirmarea locului se scade din taxa primului semestru, așadar taxa se va plăti după cum urmează:

Confirmare – 500 RON

Primul semestru – 1100 RON

Al doilea semestru – 1600 RON

LOC ÎN AȘTEPTARE

Candidații ÎN AȘTEPTARE pot beneficia de consiliere cu privire la șansele ocupării unui loc la membrii comisiei de admitere, reprezentanți ai secțiilor respective.

CAZĂRI

Cererile de cazare se depun în perioada de confirmări din luna iulie. Este necesară depunerea a două poze și a unei copii simple a actului de identitate.

Share This