Confirmarea locului

ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

Programul de confirmări pentru candidații declarați admiși pe listele inițiale este 13-15 septembrie: 11:00 – 14:00, la sediul din str. Pitar Moș, et. 1, sala 2. Candidații care au deja actele în original la dosar pot confirma locul prin e-mail la admitere@lls.unibuc.ro (inclusiv dovada plății taxei de confirmare pentru locurile cu taxă).


INFORMAȚII GENERALE

Confirmarea locurilor pentru toate secțiile are loc începând cu data publicării rezultatelor concursului de admitere. Confirmarea are loc electronic sau la sediul Facultății din str. Pitar Moș nr. 7-13, într-un interval stabilit de Comisia de Admitere și anunțat în același timp cu rezultatele. Candidații care au dosarul complet la înscriere (diploma de Bacalaureat și foaia matricolă în original) pot confirma locul online.

LOC BUGET

Confirmarea locurilor la buget se face prin aducerea actelor de studii (diploma de bacalaureat și foaia matricolă) în ORIGINAL.

LOC TAXĂ

Confirmarea locurilor cu taxă se face prin aducerea actelor de studii (diploma de bacalaureat și foaia matricolă) în ORIGINAL sau COPIE (legalizată sau autentificată de comisie în prezența originalului), însoțită de adeverința de la o altă facultate unde se află originalul și a chitanței de plată a taxei de confirmare a locului. Candidații care confirmă un loc la secția Limbi Moderne Aplicate vor specifica acest lucru la plata taxei!

Confirmarea locurilor cu taxă presupune achitarea unei taxe de confirmare de 500 RON care se scade din taxa aferentă primului semestru.

ATENȚIE! Taxa se returnează DOAR în cazul promovării candidatului la buget la FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE!

Taxa de confirmare se plătește la casieria din campusul Panduri (vezi hartă la pagina Contact), în cont bancar sau online. TAXA DE CONFIRMARE NU SE POATE PLĂTI LA SEDIUL FACULTĂȚII!

Taxa anuală de școlarizare este 3500 RON și se plătește în două rate, în primele 30 de zile de la începerea fiecărui semestru. Avansul de 500 de RON plătiți la confirmarea locului se scade din taxa primului semestru, așadar taxa se va plăti după cum urmează:

Confirmare – 500 RON

Primul semestru – 1250 RON

Al doilea semestru – 1750 RON

LOC ÎN AȘTEPTARE

Candidații ÎN AȘTEPTARE pot beneficia de consiliere (după primele două-trei zile de confirmări) cu privire la șansele ocupării unui loc la membrii comisiei de admitere, reprezentanți ai secțiilor respective. Listele de pe site NU se vor actualiza în timp real, însă vor fi postate anunțuri privind scăderea ultimei medii cu care se poate confirma un loc cu taxă.

CAZĂRI

Cererile de cazare se depun electronic în perioada de confirmări din luna iulie. în luna septembrie, după anunțul oficial privind începerea cursurilor în format online/fizic/hibrid.