Confirmarea locului

ADMITERE SEPTEMBRIE 2023

Programul de confirmări pentru candidații declarați admiși pe listele inițiale va fi: 12-15 septembrie.


INFORMAȚII GENERALE

Confirmarea locurilor pentru toate secțiile are loc începând cu data publicării rezultatelor concursului de admitere. Confirmarea are loc electronic sau la sediul Facultății din str. Pitar Moș nr. 7-13, într-un interval stabilit de Comisia de Admitere și anunțat în același timp cu rezultatele. Candidații care au dosarul complet la înscriere (diploma de Bacalaureat în original) pot confirma locul online.

LOC BUGET

Confirmarea locurilor la buget se face prin aducerea actelor de studii (diploma de bacalaureat sau documentul echivalent) în ORIGINAL.

LOC TAXĂ

Confirmarea locurilor cu taxă se face prin aducerea actelor de studii (diploma de bacalaureat sau documentul echivalent) în ORIGINAL sau COPIE (legalizată sau autentificată de comisie în prezența originalului), însoțită de adeverința de la o altă facultate unde se află originalul.

Taxa anuală de școlarizare este 4150 RON și se plătește în două rate, în primele 30 de zile de la începerea fiecărui semestru.

LOC ÎN AȘTEPTARE

Candidații ÎN AȘTEPTARE pot beneficia de consiliere (după primele două-trei zile de confirmări) cu privire la șansele ocupării unui loc la membrii comisiei de admitere, reprezentanți ai secțiilor respective. Listele de pe site NU se vor actualiza în timp real, însă vor fi postate anunțuri privind scăderea ultimei medii cu care se poate confirma un loc cu taxă.

CAZĂRI

Cererile de cazare se depun electronic la începutul lunii septembrie.