Planuri de învățământ

Planurile de învățământ conțin toate disciplinele studiate într-un program de studiu, numărul de ore pentru fiecare disciplină, numărul de credite ECTS și forma de examinare. Planurile de învățământ sunt modificate în mică măsură de la un an la altul și respectă structura avizată în evaluarea ARACIS a programului de studiu. În acest sens, puteți consulta orientativ planurile de învățământ din anii precedenți pe site-ul FLLS – AICI.

Calendar Iulie 2022

Preînscriere 3-16 iulie

Înscrieri – 4-16 iulie:

  • Program luni-vineri 10:00-16:00, sâmbătă-duminică 10:00-14:00 – cu programare (AICI)

Locuri disponibile / Acte necesare / Taxe

Afișarea rezultatelor 20 iulie

Confirmări 20-24 iulie

Înmatriculare – după 1 octombrie 2022