Procesul de admitere la specializările A și B

Informații generale

Având în vedere că Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine oferă, la toate profilurile şi secţiile, locuri cu dublă specializare, candidaţii sunt rugați să citească foarte atent următorul material, care priveşte procedurile de repartizare.

Specializării A îi sunt dedicate aproximativ 60 % din numărul total de ore, cu excepţia profilului de Traducători – Interpreţi. În cadrul acestui număr de ore sunt incluse cursurile de strictă specialitate dar şi cele de interes general, care alcătuiesc trunchiul comun.

Specializării B îi sunt dedicate, aşadar, aproximativ 40 % din numărul total de ore, la profilurile Filologie, Limbi Moderne Aplicate precum şi Studii Culturale (cu precizările de mai jos). Repartizarea unei specializări B este obligatorie (nu este permis ca un student să urmeze o singură specializare).

La profilul de Traducere și Interpretare, cele două specializări au aceeaşi pondere în planul de învăţământ. Acest lucru înseamnă că un student la Franceză – Rusă va avea exact aceleaşi cursuri în orarul săptămânal ca şi unul la Rusă – Franceză. Este posibil, însă, să existe diferenţe în procesul de admitere (număr de locuri, concurenţă, probele de examen impuse).

La cele două secţii cu profil de Studii Culturale (Americane sau Iudaice), specializarea B are statutul de disciplină complementară. Cursurile care fac obiectul acestei discipline sunt obligatorii, însă examenul de licenţă va fi susţinut numai la disciplina principală. Disciplina complementară nu va apărea pe diploma de absolvire, ci doar în suplimentul de diplomă, care conţine toate detaliile despre parcursul academic al absolventului (examene susţinute în fiecare an, număr de credite, notă).

Repartizarea specializării A

Pentru fiecare specializare A din oferta Facultății se organizează, practic, concurs separat. Nu este, așadar, posibilă nici un fel de alunecare între specializări (limbi sau profile diferite). Având în vedere acest lucru, candidaților li se permite înscrierea la mai multe specializări A (până la 6 specializări diferite, prin decizia Consiliului Facultății), conform precizărilor de mai jos.

Formele de admitere promovate de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine sunt: o probă scrisă, ierarhizarea pe baza mediei generale a examenului de bacalaureat și o formă mixtă de ierarhizare – care presupune o probă de eseu în limba engleză – pentru secția de Studii Americane. Forma de concurs asociată fiecărei specializări A în parte este anunțată, cu cel putin șase luni înainte de începerea procesului de admitere. Candidaţii sunt rugaţi să consulte strict oferta valabilă pentru anul în care doresc să se înscrie, întrucât este posibil să apară diferențe faţă de sesiunile din anii precedenţi.

Candidaților le este permisă înscrierea la o singură specializare A cu examen scris de la FILOLOGIE SAU TRADUCĂTORI (concret, o singură limbă: Engleză, Franceză, Germană ş.a.m.d.). Nu se poate opta pentru ambele profile (ex. filologie ȘI traducători engleză) și nici pentru mai mult de una dintre următoarele limbi A de la filologie: engleză, franceză, germană, arabă, turcă, suedeză, neerlandeză.

Candidaților li se permite să se înscrie la 4 specializări filologice sau de studii culturale A diferite din lista celor care au ca formă de admitere ierarhizarea pe baza mediei de bacalaureat. Trebuie observat că, dat fiind că la fiecare specializare există liste separate de rezultate, un candidat poate obţine rezultate diferite, în funcţie de concurenţa de la fiecare specializare la care s-a înscris. O medie suficientă pentru ocuparea unui loc finanțat din bugetul Facultății la o specializare cu concurență mai mică poate să nu garanteze nici măcar ocuparea unui loc cu taxă la o specializare cu concurență mare și foarte mare. Rezultatele nu sunt, în niciun caz, transferabile: dacă un candidat cu înscrieri multiple ocupă un loc bugetat la o anumită specializare A, el nu are dreptul de a solicita mutarea acestui loc la altă specializare, aflată mai sus în lista preferințelor personale, dar unde ultima media de intrare la buget a fost mai mare.

Pe de altă parte, având în vedere posibilitatea înscrierilor multiple care va duce, ulterior, la retragerea anumitor candidați declarați admiși, rezultatele afişate iniţial se vor modifica în consecință. Este posibil ca un candidat să obțină, prin retragerea celor mai bine clasați, un loc bugetat sau cu taxă la o specializare la care, inițial, nu îl obținuse. Acest lucru se va realiza chiar dacă respectivul candidat deţine un loc bugetat la o altă specializare, cu condiția să se facă o alegere în cel mai scurt timp posibil. Candidații (cu excepția olimpicilor internaționali) sunt rugați să ia notă că nu li se permite prin lege să urmeze două cicluri de licență pe locuri bugetate – indiferent dacă acestea ar fi în cadrul aceleiași Facultăți sau în Facultăți și Universități diferite, urmate concomitent sau după scurgerea unui interval de timp etc. – și că este obligația fiecăruia să declare, dacă este cazul, numărul de ani de studiu finanțați de care a beneficiat deja, odată cu înscrierea la un nou concurs de admitere.

În cadrul procesului de admitere, sesiunile iulie și septembrie, opțiunea unui candidat pentru locuri cu taxă este considerată implicită înscrierii, nefiind nevoie de nicio cerere suplimentară în acest sens.

În cazul în care un candidat nu dorește, sau nu poate să ocupe un loc bugetat, acest lucru va fi specificat în momentul înscrierii.

Afișarea rezultatelor inițiale nu implică, pentru candidați, obligativitatea ocupării locurilor repartizate (de la buget sau cu taxă de școlarizare), ci obligativitatea comunicării deciziei, către comisia de admitere, în perioada de timp fixată pentru confirmare, cu completarea dosarului. În cazul în care candidații declarați admiși pe listele inițiale nu confirmă locul, în perioada fixată, acesta se pierde. Comisia de admitere nu are obligația contactării acestor candidați.

Candidații pot urma oricâte cicluri de licență doresc, pe locuri cu taxă de școlarizare. Sunt, însă, rugați să ia notă că, la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, cursurile pot fi planificate în orice zi, la orice oră (între 8:00 și 20:00), așadar nu se poate garanta că un student care urmează două sau mai multe cicluri de licență în paralel nu va avea suprapuneri în orar. Acest lucru este și mai evident în cazul în care este vorba de două specializări din oferta Facultății, întrucât spațiile de orar repartizate specializărilor A și B sunt aceleași.

Repartizarea specializării B

Pe fișa de înscriere, candidații vor specifica mai multe opțiuni pentru specializarea B, astfel:

  • 5 opțiuni corespunzătoare specializării traducere și interpretare A (indiferent de limbă) sau specializării filologice A cu examen scris (engleză, franceză, germană, arabă, turcă, neerlandeză, suedeză) sau disciplinei complementare de la Studii Americane la care s-au înscris, dacă este cazul;
  • 5 opțiuni de specializare B (respectiv disciplină complementară la Studii Iudaice), corespunzătoare specializării/specializărilor A cu admitere pe baza mediei de la Bacalaureat la care s-au înscris, dacă este cazul; lista este unică, indiferent de numărul de specializări alese;
  • 5/6/7 opțiuni B de la profilul Limbi Moderne Aplicate, în ordinea preferințelor, dacă este cazul.

Specializările B pentru secțiile filologice cu admitere prin examen scris se vor distribui astfel: după calcularea rezultatelor pentru specializările A, toți candidații admiși vor fi ierarhizați în ordinea mediei de admitere. Specializările B vor fi distribuite pe baza acestei liste globale. Așadar, nu există un număr fix de locuri de B pentru o anumită specializare A.

Specializările B pentru secțiile cu admitere pe baza mediei de la Bacalaureat (Chineză, Japoneză, Italiană, Maghiară, Neogreacă, Portugheză, Rromani, Rusă, Slave, Spaniolă, Studii Iudaice) și disciplina complementară pentru secția Studii Americane se vor distribui împreună, conform aceleiași proceduri descrise mai sus.

Specializările B pentru secțiile de traducători se vor distribui împreună, conform aceleiași proceduri descrise mai sus. Locurile de la Traducere și Interpretare sunt complet separate de celelalte specializări.

Specializările B pentru secțiile de Limbi Moderne aplicate se vor distribui împreună, conform aceleiași proceduri descrise mai sus. Locurile de la Limbi Moderne Aplicate sunt complet separate de celelalte specializări.

În cazul în care un candidat nu poate primi niciuna dintre opţiunile pentru specializarea B specificate pe fişa de înscriere, pe liste va apărea specificarea NEREPARTIZAT.

Exemplu I:

Nr. Nume Medie Specializare A Listă specializări B Specializare B repartizată
125 AB 8,84 Franceză Coreeană, Germană etc. COREEANĂ
126 CD 8,80 Japoneză Coreeană, Germană GERMANĂ
127 EF 8,72 Engleză Germană, Coreeană, Hindi HINDI

Au rămas nedistribuite: 1 loc la Coreeană, 1 loc la Germană, 3 locuri la Hindi. Candidatul AB, cu media cea mai mare, va primi prima opţiune de B, Coreeană. Candidatul CD nu va mai putea obţine Coreeană, primind în schimb Germană. Candidatul EF nu va mai putea obţine niciuna dintre primele două opţiuni, primind în schimb Hindi. De remarcat că această distribuire se face indiferent de specializările A la care au fost admişi.

Exemplu II:

Nr. Nume Medie Specializare A Listă specializări B Specializare B repartizată
125 AB 8,84 Franceză Hindi, Germană etc. HINDI
126 CD 8,80 Japoneză Coreeană, Germană COREEANĂ
127 EF 8,72 Engleză Hindi, Germană, Coreeană HINDI
128 GH 8,68 Engleză Coreeană, Germană etc. GERMANĂ

Spre deosebire de primul exemplu, candidatul CD, cu media 8,80, poate obţine prima sa opţiune de B, întrucât aceasta nu a fost distribuită mai sus. De asemenea, candidatul GH poate obţine Germană.

ATENŢIE: Având în vedere această procedură, lista de opţiuni B trebuie concepută strict în ordinea preferinţelor (vezi mai jos precizările despre schimbarea specializării B repartizate electronic).

Exemplu III:

Nr. Nume Medie Specializare A Listă specializări B Specializare B repartizată
125 AB 8,84 Franceză Coreeană, Germană etc. COREEANĂ
126 CD 8,80 Japoneză Coreeană, Germană GERMANĂ
127 EF 8,72 Engleză Germană, Coreeană (fără alte opţiuni) NEREPARTIZAT

Au rămas nedistribuite: 1 loc la Coreeană, 1 loc la Germană; candidatul EF, ADMIS cu media 8,72, nu a specificat alte opţiuni de B, în afara celor două pe care nu le poate obţine. Aşadar, pe listă va apărea menţiunea NEREPARTIZAT.

ATENŢIE: Având în vedere că procedura pentru specializarea A este diferită de cea pentru specializarea B, un candidat declarat NEREPARTIZAT la B nu îşi pierde locul obţinut la prima sa specializare aleasă. Opţiunile sale sunt următoarele:

  • Să aştepte actualizările periodice ale listelor de admişi, existând posibilitatea ca, în urma retragerilor candidaţilor cu medii mai mari să primească una dintre specializările B specificate pe fişa de înscriere.
  • Să completeze lista de opţiuni B cu specializări la care există încă locuri libere, prin consultarea Comisiei de Admitere.

NOTA BENE! Având în vedere existenţa unei liste de opţiuni B, există posibilitatea ca specializările repartizate iniţial să se modifice automat, în urma retragerilor, în favoarea candidaţilor (de la o specializare B aflată mai jos în lista preferinţelor, la una aflată mai sus).

 Exemplu IV.1:

Nr. Nume Medie Specializare A Listă specializări B Specializare B repartizată
125 AB 8,84 Franceză Coreeană, Germană etc. COREEANĂ
126 CD 8,80 Japoneză Coreeană, Germană GERMANĂ
127 EF 8,72 Engleză Germană, Coreeană (fără alte opţiuni) NEREPARTIZAT

Au rămas nedistribuite: 1 loc la Coreeană, 1 loc la Germană. Situaţia iniţială, afişată mai sus, se modifică, în urma retragerii candidatului AB:

Exemplu IV.2:

Nr. Nume Medie Specializare A Listă specializări B Specializare B repartizată
125 AB 8,84 Franceză Coreeană, Germană etc. COREEANĂ RETRAS
126 CD 8,80 Japoneză Coreeană, Germană GERMANĂ COREEANĂ
127 EF 8,72 Engleză Germană, Coreeană (fără alte opţiuni) NEREPARTIZAT GERMANĂ
Modificarea specializării B

Având în vedere procedura descrisă mai sus, specializarea B repartizată unui candidat, în conformitate cu fișa de înscriere și completările ulterioare, cu semnătura candidatului sau a reprezentantului acestuia, nu poate fi modificată decât cu aprobarea secretarilor de comisie. O eventuală modificare poate fi aprobată în următoarele situaţii:

1. Candidatul declarat Admis a obţinut o specializare B aflată mai jos în lista iniţială de preferinţe, dar decide să renunţe la primele sale opţiuni, sub semnătură. Lista iniţială se modifică:

Candidatul AB a specificat ca opţiuni: Germană, Coreeană, Engleză. A obţinut, în urma concursului, specializarea B Coreeană. El decide să păstreze această opţiune, prezentându-se pentru confirmare la Secretarii comisiei. La repartizările ulterioare, specializarea B Coreeană va fi considerată prima opţiune (şi va rămâne, astfel, alocată candidatului), specializarea B Germană fiind eliminată din listă.

ATENŢIE: Având în vedere procedura de repartizare, candidaţii care doresc să recurgă la această posibilitate trebuie să anunţe aceasta la comisia de admitere, imediat după afişarea rezultatelor iniţiale / actualizărilor.

Modificarea este posibilă doar dacă un candidat a obţinut deja locul de B dorit!

Exemplu: candidatul AB a specificat ca opţiuni: Germană, Coreeană (în ordine). În urma afişării, a obţinut Germană, dar doreşte Coreeană. Această modificare nu este posibilă.

2. După încheierea procesului de admitere şi evaluarea finală a grupelor constituite, conducerea Facultăţii poate aproba schimbarea specializării B, pentru un candidat care a confirmat locul, în primele patru săptămâni ale anului universitar (până la 31 octombrie).