Format rezultate

ADMITERE SEPTEMBRIE 2023

Rezultatele concursului de admitere din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine vor fi publicate în data de 12 septembrie, pe site și la avizier (în sediul din Pitar Moș).


INFORMAȚII GENERALE

Rezultatele concursului de admitere se afişează în acelaşi timp pentru toate secţiile, indiferent de modalitatea de admitere.

Fiecare candidat va figura pe lista fiecărei secţii la care s-a înscris, cu statut independent (un candidat poate figura admis la buget la mai multe secţii, chiar dacă poate confirma locul la una singură).

În urma concursului, candidaţii pot avea următoarele rezultate:

1. Admis – Buget – candidatul este admis pe locuri subvenţionate de la buget şi trebuie să confirme locul până la data indicată. Confirmarea se face prin aducerea la dosar a actului de studiu în original. La expirarea termenului, în cazul în care respectivul candidat nu a luat legătura cu Comisia de Admitere, locul este acordat primului candidat confirmat pe locurile cu taxă. Candidații admiși pe locuri speciale vor avea marcat acest statut în dreptul rezultatului (ex. Buget (etnic) / Buget PS etc.).

2. Admis – Taxă – candidatul este admis pe locuri cu taxă şi trebuie să confirme locul până la data indicată. Confirmarea se face prin aducerea la dosar a actului de studiu în original sau a unei adeverinţe care atestă înregistrarea acestuia la altă instituţie de învăţământ superior. La expirarea termenului, în cazul în care respectivul candidat nu a luat legătura cu Comisia de Admitere, locul este acordat primului candidat din lista de aşteptare.

3. În aşteptare – candidatul nu a fost admis, fiind clasat în urma locurilor cu taxă şi trebuie să aştepte anunţurile Comisiei de Admitere. Candidaţii cu acest statut POT fi sunaţi de Comisia de Admitere în cazul în care pot confirma un loc cu taxă. În prima fază a confirmărilor, candidaţii în aşteptare trebuie doar să aştepte următoarele anunţuri sau să fie contactaţi. Comisia de Admitere NU este obligată să contacteze individual candidații în așteptare!

4. Respins – candidatul nu a fost admis, fiind respins în urma examenului. Candidaţii respinşi pot depune contestaţie, dacă doresc. Dacă nu au depus contestaţie sau dacă în urma contestaţiei nu au obţinut o medie peste 5, candidaţii respectivi sunt consideraţi eliminaţi din concursul pentru secţia respectivă. În cazuri excepţionale, aceştia pot fi contactaţi de Comisia de Admitere.

5. Admis (Buget sau Taxă) – limba B – nerepartizat – candidatul a fost admis pe un loc (la buget sau cu taxă), însă media de admitere nu a fost suficientă pentru a obţine nici măcar una dintre opţiunile pentru specializarea B. Candidaţii în această situaţie sunt rugaţi să confirme locul şi să ia legătura cu Comisia de Admitere în momentul confirmării, pentru a alege alte opţiuni pentru specializarea B, dintre cele rămase. În cazul în care candidatul nu ia legătura cu Comisia de Admitere privind schimbarea opţiunii, va primi din oficiu o specializare B dintre cele rămase.

Atenţie! Confirmarea unui loc implică retragerea din concurs la celelalte înscrieri!