Glisarea candidaților

În cazul anumitor secții, candidații pot ‘aluneca’ de la o specializare la alta, în ordinea mediilor, în urma opțiunilor stabilite de ei în fișa de opțiuni. Fenomenul este numit glisare și are loc în următoarele cazuri:

ATENȚIE! Începând din 2019, înscrierea comună prin examen scris la Filologie ȘI Traducere și Interpretare cu aceeași limbă A nu mai este posibilă. Candidații vor alege, la înscriere, fie Filologie fie Traducere și Interpretare.

1. Înscrierea comună Filologie / Traducere și Interpretare la aceeași limbă A.

Candidații aleg ordinea preferințelor de admitere pe fișa de opțiuni completată la înscriere. Clasarea are loc în ordinea:

 • Preferința 1 – Buget
 • Preferința 2 – Buget
 • Preferința 1 – Taxă
 • Preferința 2 – Taxă
 • Așteptare

În urma retragerilor, alunecarea se face automat de către Comisia de Admitere, în ordinea inversă celei de mai sus.

1. Înscrierea comună Filologie – Slave A. Candidații aleg ordinea preferințelor în cazul limbilor slave și sunt clasați în ordinea:

 • Preferința 1 – Buget
 • Preferința 2 – Buget
 • Preferința 3 – Buget
 • Preferința 1 – Taxă
 • Preferința 2 – Taxă
 • Preferința 3 – Taxă
 • Așteptare

În urma retragerilor, alunecarea se face automat de către Comisia de Admitere, în ordinea inversă celei de mai sus.

2. În cazul specializărilor B, inclusiv pentru profilul Limbi Moderne Aplicate. Mai multe informații despre repartizarea specializării B – AICI.