Contact

Contact în perioada admiterii:

Echipa de asistență ASLS (informații gestionate de Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine) – pentru informații generale și explicații legate de procedurile admiterii la ciclul de licență:

Comisia de admitere licență NUMAI pentru candidații care au primit instrucțiuni concrete să contacteze comisia! NU puteți obține informații generale care sunt deja publicate pe site! Vă rugăm să nu insistați!

 • Email: admitere@lls.unibuc.ro
 • Telefon: 021.305.1966*

Comisia de admitere (masterat) – e-mail: master@lls.unibuc.ro, programul poate fi consultat AICI.

*Vă rugăm nu solicitați, la telefon sau prin email, informații care pot fi deja găsite pe site! TOATE informațiile generale se publică pe site, NU există informații sau liste publicate numai în format fizic, la sediul Facultății.

Atenție! NU puteți primi informații actualizate despre admiterea la programele de licență decât la coordonatele de mai sus! Vă rugăm nu apelați la numerele de mai jos pentru admiterea la ciclul de licență!

Adresă: 

1. Palatul Universităţii din Bucureşti (aceeaşi intrare cu Facultatea de Litere) – Str. Edgar Quinet nr. 5-7, cod 010017, sector 1, Bucureşti (metrou Universitate) – HARTĂ

 • Departamentul administrativ general (decanat, prodecanat, secretariat general, administrator-şef);
 • Departamentul de limba şi literatura franceză;
 • Departamentul de limbi şi literaturi romanice, clasice și neogreacă;
 • Departamentul  de limbi moderne;
 • Bibliotecă (limbi romanice, clasice şi orientale);
 • Admitere masterat (înscrieri şi activitate comisie în lunie iulie şi septembrie);
 • Cursuri pentru limbile: romanice (franceză, italiană, spaniolă, portugheză, catalană), clasice (latină, greacă veche) şi neogreacă.

 

2. Sediul Pitar Moş – Str. Pitar Moş nr. 7-13, cod 010451, sector 1, Bucureşti (metrou P-ţa Romană) – HARTĂ

 • Departamentul tehnic şi administrativ;
 • Departamentul  de engleză (şi secretariatul departamentului);
 • Departamentul  de limbi şi literaturi germanice;
 • Departamentul de limbi şi literaturi orientale;
 • Departamentul  de filologie rusă şi slavă;
 • Departamentul  de hungarologie, studii iudaice şi rromani;
 • Centrul British Studies;
 • Centrul Ariel;
 • Biblioteca de slave şi germanice;
 • Biblioteca American Studies;
 • Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (A.S.L.S.);
 • Admitere licenţă (înscrieri şi activitate comisie în lunie iulie şi septembrie);
 • Cursuri limbile engleză, germanice (germană, neerlandeză, suedeză), orientale (arabă, chineză, japoneză, coreeană, persană, hindi), rusă, slave (polonă, slovacă, ucrainiană, cehă, croată, slovenă, sârbă, bulgară), maghiară, rromani, studii iudaice,  studii americane.

3. Alte spaţii FLLS (Zona Timpuri Noi – clădirile universităţilor N.Titulescu şi T.Maiorescu) – HARTĂ

 • Cursuri FLLS (vezi pagina Orare).

4. Rectoratul Universităţii din Bucureşti (în același campus cu facultățile de Psihologie și Sociologie) – Șoseaua Panduri nr. 90 București 050663 (metrou Eroilor – Academia Militară) – HARTĂ

 • Casierie
  • Plată taxa de admitere masterat;
  • Plată taxa de confirmare licenţă;
  • Plată taxe de şcolarizare, restanţe etc.
  • Program casierie încasare taxe:
   • luni-joi 10:00-14:00;
   • vineri 10:00-12:00;
 • Direcția Cămine-Cantine;
 • Serviciul contabil;
 • Biroul Acte Studii (eliberare diplome după absolvire);
 • Departamentul Relaţii Internaţionale;
 • Biroul Central Erasmus.

5. fostul sediu al Rectoratul Universităţii din Bucureşti (în aceeași clădire cu Facultatea de Drept) – Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, București 050107 (metrou Eroilor – Piaţa Operei) – HARTĂ

 • Aula Magna (sală de festivități)

6. Campus Grozăvești (între căminele A și B) – Splaiul Independenței nr. 204, sector 6 – HARTĂ

 • Serviciul social (burse, tabere)

 

Mai multe informaţii despre serviciile Universităţii din Bucureşti, date de contact şi program de funcţionare pot fi găsite AICI.