Taxe de înscriere

Taxele de admitere sunt:

  • 250 RON – o specializare*
  • 350 RON – 2 specializări*
  • 400 RON – 3-6 specializări*

*Specializare = opțiune pentru o secție A cu mai multe opțiuni pentru B (mai multe detalii despre ce presupune admiterea la dublă specializare AICI).

Taxa de înscriere se achită la înscriere, în clădirea Facultății de Limbi și Literaturi Străine din str. Pitar Moș nr. 7-13 sau online, după cum urmează:

Începând din 2017, plata taxei de înscriere se poate face și online, aici: https://po.unibuc.ro/admitere.php

Pașii sunt următorii:
a) se selectează Limbi și Literaturi Străine
b) se selectează cuantumul taxei (vezi mai sus)
c) se completează datele candidatului (din buletin)
d) se urmăresc pașii aplicației de plată
e) se imprimă și se adaugă la dosar dovada plății (primită prin email)

ATENȚIE! Suma trebuie să coincidă cu cea aferentă numărului de înscrieri din fișa completată la înscriere! Recomandăm această procedură NUMAI candidaților care sunt siguri de specializările la care vor să se înscrie. Plata unei diferențe între suma plătită online și cea finală se poate face în momentul înscrierii propriu-zise, însă candidații au obligația să se asigure la momentul depunerii dosarului că au achitat întreaga sumă (online și/sau fizic). Comisia își rezervă dreptul să respingă parțial sau complet un dosar cu plata neconfirmată integral de sistemul de plăți electronic (la care se adaugă sau nu chitanța pentru o eventuală diferență).

Taxa de înscriere NU se restituie.

Scutirea de taxă se face în următoarele condiții:

  • copii de cadre didactice;
  • orfanii de ambii părinţi;
  • candidaţi aflaţi în plasament familial;
  • copii de angajaţi ai Universităţii din Bucureşti;

În cazul altor situaţii sociale dificile, scutirea poate fi acordată de către Comisia de Admitere, în baza unei cereri însoţite de documente justificative;

ATENȚIE! Scutirea vizează taxa pentru o singură înscriere în cadrul Universității din București (toate facultățile). Candidații scutiți de această taxă (indiferent de motiv) care doresc să se înscrie la mai multe secții în cadrul FLLS vor achita diferența (100/150 RON). Candidații scutiți de această taxă vor achita taxa de înscriere integrală la orice altă facultate a Universității din București.

Situaţiile de mai sus trebuie să fie dovedite cu acte (vezi capitolul C din Acte necesare).

ATENȚIE!

  • Înscrierea la limbile slave (cu cele trei/patru opțiuni posibile) se înregistrează ca o singură specializare;
  • Înscrierea la specializarea Limbi Moderne Aplicate se înregistrează ca o singură specializare, indiferent de numărul de opţiuni B menţionate.