Depunerea cererii

ADMITERE IULIE 2022

Toate informațiile privind cazările din 2022 pot fi consultate AICI.


INFORMAȚII GENERALE

Depunerea documentelor pentru cazarea în anul 1 de studiu are loc în perioada confirmărilor rezultatelor concursului de admitere, atât în sesiunea din iulie, cât și în cea din septembrie.

Descrierea căminelor se găsește în Broșura Căminelor 2020/2021 – AICI.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine are locuri repartizate în toate căminele Universității din București, cu excepția căminului Gaudeamus. De asemenea, locurile repartizate Facultății în căminele A1, Pallady 1 și 2 au scăzut considerabil în ultimii ani și este posibil ca locurile primite să fie extrem de puține sau rezervate doctoranzilor! Căminul Leu C este în principiu ocupat de studenți străini, însă Facultatea primește un număr limitat de locuri. Vă rugăm să aveți în vedere aceste mențiuni la alegerea opțiunilor de cazare – formularul vă permite să alegeți toate căminele, în ordinea preferințelor.

Locurile sunt insuficiente pentru necesitățile Facultății.

Până la rezolvarea acestei situații, studenții care vor fi înmatriculați pe locuri CU TAXĂ din anul 1 cu media sub 8,00 (secțiile cu admitere pe bază de dosar sau mixtă) nu pot depune cerere de cazare, cu excepția cazurilor sociale/medicale.

Reamintim următoarele mențiuni (din Procedura de cazare a FLLS):

Art. 14 Comisia de cazare va atribui locuri studenților care au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile. Cazurile care se încadrează în prioritățile de cazare din metodologia UB vor fi cazate în prima etapă, însă locul obținut va fi corespunzător situației academice.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

Studenții anilor superiori pot depune cerere în perioada stabilită (iunie-iulie), indiferent de statutul buget/taxă.

Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

  • Fotocopie după cartea de identitate;
  • Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

1. Adeverință medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecțiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoțită de avizul medicului de la Cabinetul medical studențesc;
2. Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorț;
3. Adeverință de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinții nu obțin venituri;
4. Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinților;
5. Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverință de la medicul specialist);
6. (obligatoriu) Adeverințe cu salariile nete ale părinților sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înaintea perioadei de depunere a cererii, adeverințe de șomaj, handicap sau lipsă a veniturilor, dacă este cazul;
7. fotocopii după certificatele de naștere și după adeverințele de elev/student (dacă este cazul) ale fraților/surorilor minori sau majori, dacă sunt înmatriculați la o instituție de învățământ superior .

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.

Mai multe detalii despre cazări puteți găsi pe site-ul Facultății, pe pagina dedicată Cazărilor.

Calendar Iulie 2022

Preînscriere 3-16 iulie

Înscrieri – 4-16 iulie:

  • Program luni-vineri 10:00-16:00, sâmbătă-duminică 10:00-14:00 – cu programare (AICI)

Locuri disponibile / Acte necesare / Taxe

Afișarea rezultatelor 20 iulie

Confirmări 20-24 iulie

Înmatriculare – după 1 octombrie 2022