Candidați străini

Admitere români de pretutindeni (etnici români cetățeni străini)

Procesul de admitere este gestionat la nivelul Universității din București, pentru toate facultățile. Mai multe informații AICI.

Candidații din categoria românilor de pretutindeni care doresc să se înscrie doar pe locuri cu taxă pot urma procedura pentru cetățenii români (preînscriere, depunerea dosarului la facultate, susținerea examenului etc.). Aceștia vor avea în vedere procedura de mai jos privind liceul în străinătate dacă nu au susținut examenul de Bacalaureat în România.

Candidați etnici (etnici străini cetățeni români)

La anumite secții de Limbă și Literatură ale Facultății (Slave, Rusă, Maghiară, Neogreacă, Studii Iudaice și Rromani), vor exista locuri de la buget rezervate pentru candidații de naționalitatea respectivă. Candidații de altă naționalitate vor fi admiși prioritar, în ordinea mediilor lor (intrare pe baza mediei de la bacalaureat pentru toate secțiile). Dacă nr. de candidați de altă naționalitate e mai mare decât numărul locurilor alocate, candidații cărora media nu le permite să fie admiși pe locurile speciale vor rămâne în concurs pentru celelalte locuri, împreună cu cei români.

 • Pentru a avea drept la înscrierea pe locurile speciale, candidaţii vor depune în dosarul de înscriere o recomandare oficială din partea unei organizaţii a minorităţii respective, care să le ateste naţionalitatea.
 • În cazuri excepționale, vor putea fi admiși să candideze pe locurile speciale și candidații români care primesc din partea organizațiilor minoritare o recomandare care să ateste faptul că au un nivel avansat de cunoaștere a limbii respective (eventual și faptul că au câștigat distincții la concursuri naționale și internaționale). Recomandarea va fi depusă în dosarul de înscriere.
 • Candidații care doresc să afle dacă se încadrează în specificațiile de mai sus sunt rugați să contacteze comisia de admitere prin e-mail (vezi pagina Contact).
Cetățenii UE și cetățenii români care au absolvit liceul în străinătate / în alte sisteme educaționale
 • Cetățenii statelor din spațiul Uniunii Europene au dreptul de a se înscrie la facultate conform aceleiași metodologii ca și candidații români;
 • Vă atragem atenția că, pentru înscriere, actele de studiu emise în străinătate trebuie echivalate de către Ministerul Educației (chiar dacă un candidat nu optează pentru intrare pe baza mediei de la bacalaureat!). Pentru detalii consultați secțiunea ACTE NECESARE, la care se va adăuga atestatul de echivalare emis de Ministerul Educației, prin CNRED;
 • Începând din anul 2016, dosarul INTEGRAL pentru CNRED poate fi depus prin intermediul Universității din București, urmând următoarea procedură:
  • Candidatul transmite prin email dosarul integral pentru CNRED la adresa admitere@lls.unibuc.ro, cu subiectul Echivalare CNRED;
  • Candidatul se prezintă la facultate (în intervalul stabilit pentru înscrieri) cu dosarul cu actele de studii (diplomă, adeverință, foi matricole etc.) în original sau copie certificată cu originalul;
  • Facultatea transmite dosarul prin email către Universitate, care îl trimite către CNRED;
  • CNRED emite atestatul de echivalare și îl transmite facultății.
Cetățeni ai țărilor non-UE

Admiterea cetățenilor statelor din afara spațiului Uniunii Europene se face prin Departamentul Relații Internaționale a Universității din București. Aceștia vor primi alte instrucțiuni privind condițiile de admitere, dosarul de înscriere, calendarul admiterii, taxe de școlarizare etc.