Candidați olimpici

INFORMAȚII GENERALE

CONDIŢII DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII OLIMPICI

Candidații care au obținut, în liceu, în ultimii patru ani calendaristici, premii sau mențiuni la concursurile naționale și internaționale de limbi străine au dreptul de a fi admiși în anul I fără concurs de admitere, cu următoarele precizări:
1. Admiterea se va face exclusiv la specializarea A corespunzătoare concursului național la care candidatul a obținut distincții (nu se poate intra la Franceză prin olimpiada de Italiană sau vice versa). Candidaților care au obținut distincții la mai multe limbi străine li se va solicita să opteze pentru o singură secție.
2. La specializările cu profil filologic, numărul de locuri pentru olimpici este nelimitat – firește, fără a se depăși numărul de locuri bugetate alocate respectivelor specializări. În schimb, la specializările cu profil de Traducere și Interpretare, numărul de locuri este limitat, astfel:

Engleză, Franceză – 1 loc
Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă – 2 locuri

În cazul în care numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul de locuri, candidații vor fi ierarhizați în baza rezultatelor de la concursurile naționale. Fiecare candidat va primi un punctaj, calculat astfel:
– pentru premiul I – 10 puncte
– pentru premiul II – 8 puncte
– pentru premiul III – 6 puncte
– pentru mențiune – 4 puncte
– pentru mențiune specială – 2 puncte
– pentru distincții obținute la alte concursuri incluse în calendarul M.E.C – 1 punct

Candidații care au obținut un premiu sau o mențiune la olimpiadele internaționale sunt declarați admiși înaintea candidaților care au punctaj din diplomele obținute în cadrul concursurilor naționale. Singurele faze ale concursurilor școlare care se iau în considerare sunt fazele naționale. Pentru a beneficia de înscriere ca olimpic, un candidat trebuie să prezinte, așadar, o diplomă eliberată de Ministerul Educației și Cercetării, nu de Inspectoratele Școlare Județene.

Candidații olimpici vor prezenta la înscriere diplomele obținute în original, dar vor depune la dosar doar copii simple ale acestora. Nu este nevoie de copii color și/sau legalizate.