Candidați olimpici

INFORMAȚII GENERALE

CONDIŢII DE ADMITERE PENTRU CANDIDAŢII OLIMPICI

Candidaţii care au obţinut, în clasa a XI-a şi/sau a XII-a (în ultimii doi ani calendaristici!), premii sau menţiuni la concursurile naţionale de limbi străine, la care organizatorul principal să fie Ministerul Educației și Cercetării Științifice și concursurile internaționale de limbi străine au dreptul de a fi admişi în anul I fără concurs de admitere, cu următoarele precizări:

1. Admiterea se va face exclusiv la specializarea A corespunzătoare concursului naţional la care candidatul a obţinut distincţii (nu se poate intra la Franceză prin olimpiada de Italiană sau vice versa). Candidaţilor care au obţinut distincţii la mai multe limbi străine li se va solicita să opteze pentru o singură secţie.

2. La secţiile cu profil Limbă şi Literatură, numărul de locuri pentru olimpici este nelimitat – fireşte, fără a se depăşi numărul de locuri bugetate alocate respectivelor secţii. În schimb, la secţiile cu profil de Traducere şi Interpretare, numărul de locuri este limitat, astfel:

Engleză, Franceză – 1 loc

Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă – 2 locuri

Pentru specializarea Limbi Moderne Aplicate (L.M.A.) vor exista 2 locuri pentru olimpicii de la limba Engleză.

3. În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi este mai mare decât numărul de locuri, candidaţii vor fi ierarhizaţi în baza rezultatelor de la concursurile naţionale. Fiecare candidat va primi un punctaj, calculat astfel:

  • pentru premiile I, II sau III obţinute în clasele a IX-a şi a X-a – 3 puncte;
  • pentru menţiuni obţinute în clasele a IX-a şi a X-a – 1 punct;
  • pentru premiile I, II sau III obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a la proba scrisă (pentru concursurile care conţin mai multe secţiuni) – 5 puncte;
  • pentru menţiuni obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a la proba scrisă – 2 puncte;
  • pentru distincţii obţinute la probele orale se scade 1 punct faţă de proba scrisă;
  • pentru distincţii obţinute la concursurile pentru clasele cu profil bilingv se adaugă 1 punct faţă de proba scrisă;
  • pentru distincţii obţinute la alte concursuri decât olimpiadele naţionale (ex. „Cangurul lingvist”) – 2 puncte.

 

IMPORTANT: Candidaţii care NU au obţinut premii sau menţiuni în clasele a XI-a şi a XII-a NU se pot înscrie cu statut de olimpici. Distincţiile obţinute în clasele a IX-a şi a X-a contează numai la departajare.

De asemenea, singurele faze ale concursurilor care contează sunt fazele naţionale.

Pentru a beneficia de înscriere ca olimpic, un candidat trebuie să prezinte, aşadar, o diplomă eliberată de Ministerul Educaţiei, nu de Inspectoratele Şcolare judeţene.

Concursurile care nu sunt incluse în calendarul Ministerului nu oferă aceleaşi drepturi.

Candidaţii olimpici vor prezenta la înscriere diplomele obţinute în original, dar vor depune la dosar doar copii simple ale acestora. Nu este nevoie de copii color şi/sau legalizate.

Olimpicii internaționali vor avea prioritate în fața olimpicilor naționali (conform legistlației în vigoare).

ATENŢIE:

  • Rezultatele olimpicilor vor fi afişate imediat după terminarea perioadei de înscrieri – deci mai repede decât rezultatele celorlalţi candidaţi;
  • Candidaţii olimpici declaraţi admişi vor avea la dispoziţie un termen pentru a-şi completa dosarul cu actele de studiu în original şi pentru a-şi confirma locul. În caz contrar, locurile ocupate de ei vor fi redistribuite;
  • Candidații olimpici înscriși în concurs pentru alte secții vor putea decide secția la care doresc să confirme după afișarea rezultatelor examenelor.
Share This