Programe de studii – Licență

Dublă specializare:

FILOLOGIE – Limbă și Literatură A + Limbă și Literatură B (lista specializărilor care pot fi studiate poate varia în funcție de anumiți factori – candidații sunt rugați să consulte lista specializărilor pentru anul în care intenționează să se înscrie)

·       Literatură și cultură (A și B)

·       Structura limbii (A și B)

·       Practica limbii (A și B)

·       Concepte de lingvistică modernă (A)

·       Concepte de teorie literară (A)

·       Literatură comparată (A)

 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE – Engleză/Franceză/Germană/Spaniolă/Italiană/Rusă

·       Practica Limbii (A și B)

·       Structura limbii (A și B)

·       Civilizație (A și B)

·       Limbaje specializate (A și B)

·       Lexicologie (A și B)

·       Terminologie (A și B)

·       Teoria și practica traducerii (A și B)

·       Teoria comunicării și practica interpretării (A și B)

 

LIMBI MODERNE APLICATE – Engleză A + Limba B  (lista specializărilor care pot fi studiate poate varia în funcție de anumiți factori – candidații sunt rugați să consulte lista specializărilor pentru anul în care intenționează să se înscrie)

·       Structura limbii (A și B)

·       Civilizație (A și B)

·       Practica limbii (A și B)

·       Limba română

·       Drept

·       Economie

·       Teoria traducerii (A și B)

·       Terminologie (A și B)

·       Informatică

 

 

Mono specializare:

STUDII CULTURALE + Disciplină complementară (DC) din lista specializărilor disponibile pentru programul Limbă și Literatură B

Studii Americane

·       Introducere în studii culturale

·       Introducere în antropologia culturală

·       Civilizație și istorie literară

·       Engleza americană

·       Practica limbii engleze

·       Cultură și valori

·       Istorie și politică

·       Societate și comunicare

·       Literatură și cultură (DC)

·       Structura limbii (DC)

·       Practica limbii (DC)

Studii Iudaice

·       Cultură și religie

·       Structura limbii ebraice

·       Practica limbii ebraice

·       Istorie și mentalități

·       Literatură modernă și contemporană

·       Tradiție și identitate

·       Istorie și civilizație

·       Practica limbii (DC)

·       Opțional: Literatură și cultură / Structura limbii (DC)

 

 

Detalii despre toate disciplinele studiate, numărul de ore și creditele aferente pot fi găsite în secțiunea Planuri de învățământ.

Share This