Orare

ATENȚIE! Orarul unui student se formează prin cumularea orarului pentru specializarea A cu orarul pentru specializarea B, care se afișează pentru fiecare secție în parte.

De exemplu, un student la Arabă-Spaniolă va consulta orarul pentru Arabă ȘI orarul pentru Spaniolă, urmând cursurile afișate pe AMBELE orare.

Studenții de la Studii Americane și Studii Iudaice își vor forma orarul similar, urmărind, pentru specializarea complementară, orarul specializării B echivalente.

Orarele se afișează la începutul fiecărui semestru, pe site-ul Facultății.