Probe de examen

LIMBILE DE CONCURS PENTRU EXAMENUL SCRIS (4h)

  • Pentru specializările A la care forma de admitere specificată e examenul scris, proba va consta dintr-un examen de 4 ore la două discipline, alese din lista de mai jos:

Engleză / Germană / Franceză / Italiană / Latină / Spaniolă / Română / Arabă / Chineză / Japoneză  / Rusă

  •  La secţiile de Traducere şi Interpretare este obligatorie combinaţia între disciplina Limba Română și o disciplină dintre cele de mai jos:

Engleză / Germană / Franceză / Italiană / Spaniolă / Rusă

  • Disciplinele Arabă / Chineză / Japoneză vor fi alese numai de candidaţii care doresc să urmeze aceste specializări A;
  • Specializările A Engleză / Franceză sunt de nivel avansat (cursurile vor fi predate în limba respectivă, începând chiar cu semestrul I al anului I de studii, examenele vor fi susţinute în aceeaşi limbă). În consecinţă, candidaţii sunt obligaţi să susţină examen la disciplina corespunzătoare.

Programa probelor de concurs poate fi consultată AICI.

Atenție! Candidaţii care au obţinut în cursul anilor de liceu certificate de competenţe în limbile străine (Cambridge, DALF, CELI, CELS etc.) NU sunt scutiţi de examenul de admitere. În schimb, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la concursurile naţionale de limbi străine au dreptul la admitere fără examen în condiţiile specificate în secţiunea Condiţii de Admitere pentru candidaţii olimpici.

LIMBILE DE CONCURS PENTRU EXAMENUL DE LA SECȚIA

STUDII AMERICANE (1h30′)

Pentru secţia de Studii Americane, proba scrisă (1h30’) constă într-un eseu cu o tematică generală (non–literară). Se va evalua în primul rând corectitudinea exprimării în limba engleză.

Programa probelor de concurs poate fi consultată AICI.

 

Share This