Informații despre examen

Iulie 2019

Examenele vor avea loc după cu urmează:

 • 20 iulie Filologie / Traducere și Interpretare
  • Ora 14:30 – intrarea în săli, ora 15:30 începerea examenului (durata de rezolvare a subiectelor – 4h)
  • Sediul din Piața Universității
 • 21 iulie Studii Americane
  • Ora 9:30 – intrarea în săli, ora 10:00 începerea examenului (durata de rezolvare a subiectelor – 1,5h)
  • Sediul din str. Pitar Moș

 

Informații generale

Informaţii privitoare la examenul de la Filologie/Traducere şi Intepretare

1. Este vorba de un singur examen scris, de 4 ore, fără pauze, cuprinzând două probe de concurs. Se vor primi ambele subiecte de la începutul examenului şi se vor rezolva, la latitudinea candidatului, în tot intervalul, pe foi de examen DISTINCTE.

De exemplu, nu vor exista rezolvări pentru proba de engleză pe aceeaşi foaie de examen cu cele de la proba de română.

2. La limbile engleză, franceză şi germană există două tipuri de subiecte, A şi B. Subiectele de tip A (cu un grad de dificultate mai ridicat) le vor primi doar candidaţii care susţin examenul pentru secţia A respectivă. Subiectele de tip B au un grad de dificultate mai scăzut şi le vor fi distribuite candidaţilor care susţin examen pentru o secţie A diferită. Nu sunt relevante, în acest caz, opţiunile făcute pentru limba B.

De exemplu, Candidatul X s-a înscris la secţia A Franceză. El va susţine examenul primind un subiect de tip A la franceză şi unul de tip B la engleză. Candidatul Y, în schimb, s-a înscris la secţia A Chineză. El alege să dea examen la gramatica limbii române şi la germană, unde (pentru că nu este o opţiune, ci doar o limbă de concurs) va primi un subiect de tip B.

3. Programele de examen pentru toate disciplinele pot fi găsite AICI. Cu excepţia cazurilor specificate în programă, NU este permis accesul cu dicţionarul în sala de examen.

4. Accesul în sala de examen se face numai pe baza legitimaţiei de concurs, cu numărul de legitimaţie.

5. Legitimaţia trebuie să fie însoţită de un act de identitate valabil (în funcţie de caz: buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români, permis de şedere pentru candidaţii din Republica Moldova, paşaport pentru candidaţii cetăţeni ai altor ţări U.E.).

6. Candidaţii sunt rugaţi ca în ziua examenului să verifice în prealabil lista repartizării în sălile de examen şi să se prezinte direct la intrarea corespunzătoare facultăţii în incinta căreia se găseşte amfiteatrul sau sala în care au fost repartizaţi.

7. Candidaţii sunt rugaţi să aibă în vedere următoarele instrucţiuni/recomandări:

 • Candidaţii nu sunt nevoiţi să aducă coli albe pentru ciorne, primind în sală atât coli de examen, cât şi ciorne. Ciornele şi foile cu subiecte se predau la sfârşitul examenulul.
 • Candidaţii trebuie să vină însă cu propriile instrumente de scris. Se scrie cu pix sau stilou de culoare albastră şi nu este permisă schimbarea nuanţei de cerneală sau de pastă. Candidaţii sunt sfătuiţi să aducă două sau trei pixuri identice sau rezerve de cerneală.
 • Comisia de Admitere nu răspunde de obiectele de valoare (în principal telefoane mobile) pe care candidaţii le predau la intrarea în săli. E recomandat să nu se intre în săli cu telefoane mobile. Fiecare candidat e responsabil pentru obiectele introduse în săli: genţi, bani, telefoane.
 • Candidaţii sunt rugaţi să aibă în vedere că urmează să stea peste patru ore, într-un amfiteatru plin, într-o zi care poate fi caniculară. Accesul cu o sticlă cu apă/băuturi răcoritoare este permis. Candidaţii care, pe parcursul examenului, vor dori să meargă la toaletă, o vor putea face, însă numai însoţiţi de către un supraveghetor.
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu maximă atenţie subiectele şi să răspundă exact la cerinţele primite.
 • Încadrarea în timp este imporantă! Candidaţii sunt rugaţi să îşi rezerve timp pentru transcrierea rezolvărilor pe foaia de concurs. Ciornele NU se iau în considerare.
 • Orice tentativă de fraudă se pedepseşte cu eliminarea automată a candidatului din concursul de admitere (nu doar de la secţia pentru care susţine examenul scris, ci de la toate secţiile A la care este înscris, inclusiv cele cu admitere prin concurs de dosare). Nu vor exista camere de filmat, însă toţi supraveghetorii se vor asigura de corectitudinea examenului.
Informaţii privitoare la examenul de la Studii Americane

1. Examenul va dura 1,5h, fără pauze, cuprinzând o probă de tip eseu la limba engleză.

2. Programele de examen pentru toate disciplinele pot fi găsite AICI. NU este permis accesul cu dicţionarul în sala de examen.

3. Accesul în sala de examen se face numai pe baza legitimaţiei de concurs, cu numărul de legitimaţie.

4. Legitimaţia trebuie să fie însoţită de un act de identitate valabil (în funcţie de caz: buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români, permis de şedere pentru candidaţii din Republica Moldova, paşaport pentru candidaţii cetăţeni ai altor ţări U.E.).

5. Candidaţii sunt rugaţi să aibă în vedere următoarele instrucţiuni/recomandări:

 • Candidaţii nu sunt nevoiţi să aducă coli albe pentru ciorne, primind în sală atât coli de examen, cât şi ciorne. Ciornele şi foile cu subiecte se predau la sfârşitul examenulul.
 • Candidaţii trebuie să vină însă cu propriile instrumente de scris. Se scrie cu pix sau stilou de culoare albastră şi nu este permisă schimbarea nuanţei de cerneală sau de pastă. Candidaţii sunt sfătuiţi să aducă două sau trei pixuri identice sau rezerve de cerneală.
 • Comisia de Admitere nu răspunde de obiectele de valoare (în principal telefoane mobile) pe care candidaţii le predau la intrarea în săli. E recomandat să nu se intre în săli cu telefoane mobile. Fiecare candidat e responsabil pentru obiectele introduse în săli: genţi, bani, telefoane.
 • Accesul cu o sticlă cu apă/băuturi răcoritoare este permis. Candidaţii care, pe parcursul examenului, vor dori să meargă la toaletă, o vor putea face, însă numai însoţiţi de către un supraveghetor.
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu maximă atenţie subiectele şi să răspundă exact la cerinţele primite.
 • Încadrarea în timp este imporantă! Candidaţii sunt rugaţi să îşi rezerve timp pentru transcrierea rezolvărilor pe foaia de concurs. Ciornele NU se iau în considerare.
 • Orice tentativă de fraudă se pedepseşte cu eliminarea automată a candidatului din concursul de admitere (nu doar de la secţia pentru care susţine examenul scris, ci de la toate secţiile A la care este înscris, inclusiv cele cu admitere prin concurs de dosare). Nu vor exista camere de filmat, însă toţi supraveghetorii se vor asigura de corectitudinea examenului.
Share This