Cazarea în timpul admiterii

Candidații care vin la admitere la una dintre facultățile Universității din București, pot beneficia de cazare gratuită în limita a 3 zile pentru ei cât și pentru un însoțitor. Cazarea se va realiza în căminul B Grozăvești (Adresă: Splaiul Independenței, nr. 204, sector 6, București).

Candidații care doresc să beneficieze de cazare, trebuie să se prezinte direct la administrația căminului, unde trebuie să prezinte o copie a CI și legitimația de înscriere la concurs. În cazul în care vor exista candidați care doresc să locuiască în cămin mai multe zile, se va percepe tariful de cazare de 25 lei / zi / persoană.

Mai multe informații despre cazare pot fi solicitate la nr. de telefon: 021 307 73 28 / 021 307 73 30 sau pe adresa de e-mail: cazare@rectorat.unibuc.ro.

Informații generale despre cazarea în căminele UB – AICI