Repartizarea pe săli

ADMITERE IULIE 2023

Au fost publicate informații despre repartizare AICI (Filologie/Traducere) și AICI (Studii Americane).


INFORMAȚII GENERALE

Cu cel puţin 12 ore înaintea începerii examenelor se vor publica listele repartizărilor candidaţilor în sălile de examen, atât pe site cât şi la avizierele aflate la faţa locului. Candidaţii care nu au posibilitatea să verifice listele în prealabil sunt rugaţi să se prezinte cu 15 minute înaintea orei de intrare în săli pentru a verifica listele la aviziere.

Listele vor cuprinde numărul de legitimaţie, numele candidaţilor, limbile de concurs, sala de examen şi clădirea (intrarea) cea mai apropiată de sala respectivă.

Uzual, examenul pentru secţiile de Filologie şi Traducere şi Interpretare are loc în toată clădirea (Palatul) Universităţii din Bucureşti, aflată în Piaţa Universităţii, cu intrări din străzile:

  1. Bd. Nicolae Bălcescu (Fac. de Geografie / Fac. de Geologie şi Geofizică);
  2. Bd. Regina Elisabeta (Fac. de Chimie / Fac. de Istorie);
  3. Str. Academiei (Fac. de Matematică şi Informatică / Fac. de Administraţie şi Afaceri);
  4. Str. Edgar Quinet (Fac. de Litere / Fac. de Limbi şi Literaturi Străine).

Examenul pentru Studii Americane are loc în sediul Facultăţii din strada Pitar Moş.

Calendar septembrie 2023

Preînscriere – 5-8 septembrie;

Înscrieri – 5-8 septembrie;

  • Sediul din Pitar Moș, sala 2;
  • Program 10:00-16:00;

Locuri disponibile / Acte necesare / Taxe

Examen – 11 septembrie;

Afișarea rezultatelor – 12 septembrie;

Confirmări – 12-15 septembrie;

Înmatriculare – după 1 octombrie 2023