Probe de examen

LIMBILE DE CONCURS PENTRU EXAMENUL SCRIS (2h)

  • Pentru specializările A la care forma de admitere specificată e examenul scris, proba va consta dintr-un examen de 2 ore la o disciplină obligatorie (acolo unde este indicat examenul la o limbă străină anume) sau la alegere (acolo unde este indicat examen la o limbă străină), dintre:

Engleză / Germană / Franceză / Italiană / Spaniolă / Rusă / Arabă (doar pentru Arabă A) / Latină (doar pentru Limbă și Literatură)

  • Disciplina Arabă va fi aleasă numai de candidații înscriși la Limbă și Literatură Arabă A (nu se poate alege la Traducere și Interpretare sau alte limbi A de la Limbă și Literatură);
  • Disciplina Latină va fi aleasă numai de candidați înscriși la Limbă și Literatură (nu se poate alege la Traducere și Interpretare).

Programa probelor de concurs poate fi consultată AICI.

Atenție! Candidaţii care au obţinut în cursul anilor de liceu certificate de competenţe în limbile străine (Cambridge, DALF, CELI, CELS etc.) NU sunt scutiţi de examenul de admitere. În schimb, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la concursurile naţionale de limbi străine au dreptul la admitere fără examen în condiţiile specificate în secţiunea Condiţii de Admitere pentru candidaţii olimpici.

 

EXAMENUL DE LA SECȚIA STUDII AMERICANE (1h30′)

Pentru secţia de Studii Americane, proba scrisă (1h30’) constă într-un eseu cu o tematică generală (non–literară). Se va evalua în primul rând corectitudinea exprimării în limba engleză.

 

Calendar septembrie 2023

Preînscriere – 5-8 septembrie;

Înscrieri – 5-8 septembrie;

  • Sediul din Pitar Moș, sala 2;
  • Program 10:00-16:00;

Locuri disponibile / Acte necesare / Taxe

Examen – 11 septembrie;

Afișarea rezultatelor – 12 septembrie;

Confirmări – 12-15 septembrie;

Înmatriculare – după 1 octombrie 2023