ARHIVĂ 2021 – Admitere septembrie 2021

Locurile rămase pentru sesiunea septembrie pot fi consultate AICI. Toate secțiile cu locuri disponibile au admiterea pe baza mediei de la Bacalaureat (concurs de dosare).

Programul de mai jos este valabil și pentru completări sau retrageri ale dosarelor depuse în sesiunea iulie 2021.

ATENȚIE! Intervalul 13-15 septembrie este ultimul interval în care se mai pot face completări sau retrageri la comisia de admitere!

În intervalul 16 septembrie – 1 octombrie, accesul la dosare va fi posibil doar cu programare prealabilă (prin e-mail la admitere@lls.unibuc.ro), la sediul din str. Edgar Quinet. Persoanele care doresc să se retragă fără să fie înmatriculate trebuie să anunțe acest lucru (prin e-mail la admitere@lls.unibuc.ro) cel târziu până la data de 20 septembrie.

După data de 1 octombrie, orice operațiune (completare dosar, retragere, întrerupere etc.) se va face la secretariatul facultății (sediul din str. Edgar Quinet).

Calendarul admiterii:

 • Înscrieri – 1-10 septembrie
  • Sediul din Pitar Moș, et.1, sala 2;
  • Program 11:00-14:00;
 • Rezultatele pot fi consultate AICI;
 • Confirmarea locurilor 13-15 septembrie:
  • Sediul din Pitar Moș, et.1, sala 2;
  • Program 11:00-14:00;
  • Informații despre confirmarea locurilor AICI;
  • Informații despre taxa de confirmare AICI.

Lista actelor necesare poate fi găsită AICI.

ATENȚIE – înainte de înscrierea la sediul facultății toți candidații trebuie să completeze formularul de preînscriere (disponibil în perioada 1-10 septembrie) – AICI (este necesară completarea mediei finale de la examenul de Bacalaureat). Acest pas reduce semnificativ timpul petrecut la înscriere.

Taxa de înscriere se achită la înscriere, în clădirea Facultății de Limbi și Literaturi Străine din str. Pitar Moș nr. 7-13.

Taxele de admitere sunt:

 • 250 RON – o specializare*
 • 350 RON – 2 specializări*
 • 400 RON – 3-5 specializări*

*Specializare = opțiune pentru o secție A cu mai mult opțiuni pentru B

ARHIVĂ 2021 – Sesiunea iulie 2021 – actualizări în urma confirmărilor

Listele finale pot fi consultate AICI*

Mențiuni privind specializările B:

 1. Reamintim candidaților că specializările B se acordă separat, în funcție de profil (Filologie și Studii Culturale, Traducători sau LMA) și de modalitatea de admitere (medie mixtă, medie Bac);
 2. Candidații cu mențiunea “Nerepartizat” la limba B pentru filologie sunt rugați să opteze pentru una dintre următoarele specializări B până la 31 august prin formular, AICI. Opțiunile sunt: Germană, Franceză, Catalană, Persană, Latină;
 3. Candidații de la Limbi Moderne Aplicate cu mențiunea “Nerepartizat” la limba B sunt rugați să comunice prin e-mail opțiunea pentru limba B din următoarele variante: Croată, Polonă;
 4. Candidații cu limba B nerepartizată la Traducere și Interpretare au primit automat limba franceză ca limbă B, întrucât era singura variantă disponibilă.

Noua repartizare a limbii B va ține cont de aceleași criterii ca repartizarea inițială. Candidații care nu vor completa formularul până la 31 august vor fi repartizați din oficiu la specializările unde mai rămân locuri disponibile.

Nu se mai admit alte cereri de schimbare a limbii B, în afara cazurilor excepționale. Candidații care doresc să-și schimbe opțiunea din motive subiective pot completa o cerere în acest sens după începerea anului universitar (1 octombrie – 15 noiembrie), care se va aproba doar cu acordul ambelor departamente.

Programul comisiei:

Începând din 3 august, Comisia de Admitere își încheie programul cu publicul. Programul pentru luna septembrie va fi afișat ulterior.

Pentru probleme urgente, candidații pot contacta comisia prin email, însă accesul fizic la dosare nu este posibil până la data de 1 septembrie.

*Candidații care doresc să sesizeze probleme referitoare la listele de mai sus sau orice alte situații, sunt rugați să contacteze comisia exclusiv prin email, menționând clar numele, prenumele, numărul de legitimație, profilul, limba A și scopul mesajului. Adresa comisiei este, în continuare, admitere@lls.unibuc.ro. Eventualele actualizări în urma sesizărilor vor fi publicate în data de 5 august (numai dacă va fi cazul).

ARHIVĂ 2021 – Anunțuri – 29.07

Actualizarea listelor și limbilor B va avea loc după confirmarea majorității candidaților. Vă rugăm insistent să răspundeți la telefonul completat în formularul de înscriere în această perioadă!

În atenția candidaților aflați pe lista de așteptare, în funcție de secție:

Următoarele secții au încheiat procesul de confirmare și nu vor admite candidați în afara celor deja anunțați (telefonic sau prin anunțurile anterioare de pe site): Arabă, Chineză, Japoneză, Neogreacă, Filologie Clasică.

1. Secțiile cu medie mixtă:

 • Limbă și Literatură Engleză – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media minimă 8,00;

2. Pentru următoarele secții filologice, pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare, după cum urmează:

 • Italiană – media minimă 8,38;

3. Toți candidații în așteptare la secția Limbi Moderne Aplicate pot confirma locuri cu taxă!

ATENȚIE! Confirmările de mai sus se fac pentru limba A respectivă, sub rezerva desemnării ulterioare a limbii B, conform mediei și opțiunilor, după algoritmul de repartizare.

Mai multe informații despre confirmarea locului AICI.

ATENȚIE!
Vineri, 30.07 (program 10:00-14:00), este ultima zi de confirmări.
Sâmbătă, 31.07 (program 12:00-14:00), este ultima zi de program de lucru cu publicul!
Orice situație nerezolvată (ridicarea dosarelor candidaților neconfirmați, ridicarea chitanțelor candidaților intrați la buget etc.) după această dată va putea fi soluționată la începutul lunii septembrie (programul exact va fi anunțat).

Recuperarea taxei de confirmare – pentru persoanele care au achitat taxa înainte de clasarea pe locuri bugetate

Persoanele care au confirmat locuri cu taxă și au glisat pe locuri la buget ulterior trebuie să se prezinte la sediul Facultății pentru depune dovada de plată (dacă nu a fost deja depusă la dosar), o copie a actului de identitate și un extras de cont cu IBAN-ul în care se va transfera suma returnată, și pentru a completa o cerere care va fi transmisă la Biroul Financiar al UB. Ulterior aprobării, sumele se vor transfera în conturi fără intervenția candidatului. Este posibil ca transferurile să dureze până la mijlocul lunii septembrie.

ARHIVĂ 2021 – Anunțuri – 28.07

În atenția candidaților aflați pe lista de așteptare, în funcție de secție:

1. Secțiile cu medie mixtă:

 • Limbă și Literatură Neerlandeză – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 8,40;
 • Traducere și Interpretare (indiferent de limbă) – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 9,20.

2. Secțiile cu media de la Bacalaureat:

 • Italiană – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 8,45;

3. Candidații în așteptare cu media minimă 8,00 la secția Limbi Moderne Aplicate pot confirma locuri cu taxă!

Anunțurile privind celelalte secții rămân valabile.

Mai multe informații despre confirmarea locului AICI.

ARHIVĂ 2021 – Anunțuri – 27.07

În atenția candidaților aflați pe lista de așteptare, în funcție de secție:

1. Secțiile cu medie mixtă:

 • Limbă și Literatură Engleză – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 9,00;
 • Limbă și Literatură Franceză – pot confirma locuri cu taxă toți candidații în așteptare;
 • Limbă și Literatură Spaniolă – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 8,30;
 • Studii Culturale – Studii Americane – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 8,77;

2. Secțiile cu media de la Bacalaureat:

 • Rusă – pot confirma locuri cu taxă toți candidații în așteptare;
 • Portugheză – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 7,00;
 • Italiană – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 8,75;
 • Neogreacă – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 6,70;
 • Maghiară – pot confirma locuri cu taxă toți candidații în așteptare;
 • Studii Culturale – Studii Iudaice – pot confirma locuri cu taxă toți candidații în așteptare.

3. Candidații în așteptare cu media minimă 8,50 la secția Limbi Moderne Aplicate pot confirma locuri cu taxă!

Anunțurile privind celelalte secții rămân valabile.

Mai multe informații despre confirmarea locului AICI.

ARHIVĂ 2021 – Anunțuri – 26.07

Actualizarea listelor și limbilor B va avea loc după confirmarea majorității candidaților. Vă rugăm insistent să răspundeți în această perioadă la numărul de telefon indicat în formularul de înscriere!

În atenția candidaților aflați pe locuri la BUGET:

Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru a confirma dacă doresc sau nu locul. Toți candidații care ocupă astfel de locuri sunt rugați fie să confirme (prin formular, email sau personal), fie să se retragă cât mai repede, pentru a clarifica situația celorlalți candidați.

Confirmarea locului la buget se poate face prin formular numai în cazul în care diploma de Bacalaureat se află deja în dosar!

În atenția candidaților aflați pe locuri cu taxă care vor trece, în urma retragerilor, la BUGET:

Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru a fi informați de această modificare.

În atenția candidaților aflați pe lista de așteptare, în funcție de secție:

1. Secțiile cu medie mixtă:

 • Limbă și Literatură Engleză – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 9,25;
 • Limbă și Literatură Spaniolă – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 8,50;
 • Traducere și Interpretare (indiferent de limba A) – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 9,30;

2. Studii culturale:

 • Studii Iudaice – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 7,90;

3. Pentru următoarele secții filologice, pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare, după cum urmează:

 • Rusă – media minimă 8,00;
 • Portugheză – media minimă 8,00;
 • Italiană – media minimă 9,00;
 • Neogreacă – media minimă 8,00;
 • Slave – pot confirma locuri cu taxă toți candidații în așteptare.

4. Candidații în așteptare cu media minimă 9,00 la secția Limbi Moderne Aplicate pot confirma locuri cu taxă!

5. Pentru moment, actualizările pentru celelalte secții vor fi anunțate telefonic candidaților care pot confirma locuri cu taxă.

ATENȚIE! Confirmările de mai sus se fac pentru limba A respectivă, sub rezerva desemnării ulterioare a limbii B, conform mediei și opțiunilor, după algoritmul de repartizare.

Mai multe informații despre confirmarea locului AICI.

Repartizările la Coreeană B și Suedeză B sunt foarte solicitate și este mai puțin probabil să fie atribuite candidaților care nu au fost inițial declarați admiși.