ARHIVĂ 2016: Rezultate admitere septembrie

Au fost afișate rezultatele concursului de admitere – sesiunea septembrie 2016:

  • Limbă și Literatură (Slave, Maghiară)
  • Limbi Moderne Aplicate (Engleză – Slovacă)
  • Limba și Literatura Rromani
  • Studii Culturale – Studii Iudaice
  • Filologie Clasică

Confirmările se pot face în perioada 14-17 septembrie, program 10:00-14:00, Pitar Moș, sala 2.

Confirmările la buget presupun aducerea la dosar a Diplomei de Bacalaureat ÎN ORIGINAL.

Confirmările pe locuri cu taxă presupun aducerea la dosar a Diplomei de Bacalaureat ÎN ORIGINAL sau adeverință de la o altă facultate însoțită de copie (legalizată sau însoțită de prezentarea originalului) și plata unui avans de 500 de lei din taxa de școlarizare (la casieria UB, Facultatea de Drept) și aducerea chitanței la dosar.

Atenție! Avansul pentru taxa la LMA se plătește în contul LMA (trebuie făcută această mențiune la casierie!)

ARHIVĂ 2016: Admitere septembrie 2016

Au fost publicate informațiile privind sesiunea de admitere septembrie 2016!

Calendar

Atenție! Orice probleme (specializarea B, completarea dosarului, situații neclare etc.) legate de admiterea din iulie (inclusiv cele semnalate prin email) vor fi soluționate în perioada de înscrieri (3-11 septembrie).

ARHIVĂ 2016: Sesiunea iulie 2016 – actualizări în urma confirmărilor

Listele pot fi descărcate aici: AICI*.

Mențiuni privind specializările B:

  1. Reamintim candidaților că specializările B se acordă separat, în funcție de profil (Filologie și Studii Iudaice, Traducători, LMA, Studii Americane), finanțare (buget sau taxă) și de modalitatea de admitere (examen scris, medie Bac), așadar ultima medie pentru o specializare B va fi diferită, în funcție de categoria în care se încadrează candidatul (de ex. mediile de la taxă-examen scris vor fi mai mici, de-obicei, decât cele de la buget-dosare);
  2. Candidații rămași nerepartizați la specializarea B în listele de mai sus sunt rugați să contacteze Comisia prin email (detalii mai jos) și să comunice alte opțiuni pentru specializarea B, în afara celor inițiale;
  3. Nu se mai admit alte cereri de schimbare a limbii B, cu excepția cazurilor excepționale. Candidații care doresc să-și schimbe opțiunea din motive subiective pot completa o cerere în acest sens după începerea anului universitar (1 octombrie – 15 noiembrie), care se va aproba cu acordul ambelor catedre.

Programul comisiei:

Comisia de Admitere și-a încheiat programul cu publicul în luna august. Programul pentru luna septembrie (începând cu data de 3 septembrie) va fi afișat împreună cu informațiile dedicate sesiunii de admitere.

Pentru probleme urgente, candidații pot contacta comisia prin email, însă accesul fizic la dosare nu este posibil până la data de 3 septembrie.

Informațiile pentru sesiunea de admitere din septembrie vor fi afișate după jumătatea lunii august.

*Candidații care doresc să sesizeze probleme referitoare la listele de mai sus sau orice alte situații, sunt rugați să contacteze comisia exclusiv prin email, menționând clar numele, prenumele, numărul de legitimație, secția și scopul mesajului. Adresa comisiei este, în continuare, admitere@lls.unibuc.ro

ARHIVĂ 2016: Anunțuri – 30.07

Rezultatele recorectării (contestațiile) sunt publicate aici:

Catalog contestatii 2016          PROCES VERBAL CONTESTATII 2016

Alte actualizări mai jos:

  1. În atenția candidaților aflați pe lista de așteptare, în funcție de secție:

Secțiile cu examen scris (inclusiv Traducere și Interpretare) și secția Studii Iudaice – candidații în așteptare vor fi contactați telefonic în cazul în care pot confirma un loc cu taxă!

Secțiile Studii Americane. Neogreacă, Rusă, Italiană, Portugheză, Maghiară și Slave – TOȚI candidații în așteptare pot confirma locuri cu taxă, indiferent de medie!

Secția Limbi Moderne Aplicate (LMA) – Candidații în așteptare cu media minimă 7,00 pot confirma locuri cu taxă!

ATENȚIE! Confirmările de mai sus se fac pentru limba A respectivă, sub rezerva desemnării ulterioare a limbii B, conform mediei și opțiunii, după algoritmul de repartizare.

Repartizările la Coreeană B, Germană B și Suedeză B sunt foarte solicitate și este puțin probabil să fie atribuite candidaților care nu au fost inițial declarați admiși.

2. Actualizarea limbilor B va avea loc după confirmarea majorității candidaților.

3. În atenția candidaților aflați pe locuri la BUGET:

Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru confirma dacă doresc sau nu locul. Toți candidații care ocupă astfel de locuri sunt rugați fie să confirme, fie să se retragă cât mai repede, pentru a clarifica situația celorlalți candidați.

4. În atenția candidaților aflați pe locuri cu taxă care vor trece, în urma retragerilor, la BUGET:

Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru a fi informați de această modificare.

ATENȚIE! Candidații cu repartizare Coreeană B, Germană B și Suedeză B la taxă pot PIERDE această repartizare la buget, întrucât vor concura pentru specializările B cu candidații admiși la buget, care au, în general, medii mai mari decât cei de la taxă.