ARHIVĂ 2015 – Admitere – sesiunea septembrie – Actualizat 13.09

ATENȚIE! În luna septembrie, comisia de admitere va funcționa în sediul din strada Edgar Quinet (harta – Contact), sala 318 (et. 3, scările din stânga), program conform calendarului de mai jos. Candidații din luna iulie care mai au de adus completări, retrageri etc. sunt îndrumați să se adrese comisiei în intervalele de lucru cu publicul de mai jos.

Calendar septembrie:

Preînscriere – 3 – 10 septembrie – CLICK AICI (PREÎNSCRIEREA ESTE OBLIGATORIE!);

Înscrieri:– 3 – 10 septembrie;

Program – 10:00-15:00 (luni-vineri)/11:00-13:00 (sâmbătă-duminică);

Locuri disponibile* / Acte necesare / Taxe

Examen:

  1. Interviu Rromani – 12.09 – ora 9:00 (sala va fi anunțată);
  2. Examen Filologie/Traducători – 11.09 – ora 10:00 – (intrarea în sală la 9:30) – sala 322 (sediul din Edgar Quinet, et.3);

Afișarea rezultatelor – Rezultatele concursului pot fi consultate AICI.

Confirmări13.09-15.09, sala 318 (Edgar Quinet)

Taxa de confirmare (Atenţie! Luni, 14 septembrie, casieria Universităţii are program doar între orele 12:00 şi 14:00!)

Program – 12:00-14:00;

Înmatriculare

ARHIVĂ 2015 – Admitere IULIE 2015 – actualizări în urma confirmărilor

Listele pot fi descărcate aici: Admitere FLLS Iulie 2015 – după confirmări

Mențiuni privind specializările B:

  1. Candidații care au confirmat cu întârziere (3-4 august) au primit repartizări la specializările B dintre cele rămase, chiar dacă aveau medii mai mari decât candidații care au confirmat la timp;
  2. Cererile de schimbare de B au fost operate DUPĂ repartizare, așadar nu au avut prioritate față de opțiunile inițiale și nu au fost posibile schimbări către Filologie/Studii Culturale Germană, Suedeză sau Engleză B, respectiv Traducători Germană B și LMA Germană B;
  3. Reamintim candidaților că specializările B se acordă separat, în funcție de profil (Filologie și Studii Iudaice, Traducători, LMA, Studii Americane), finanțare (buget sau taxă) și de modalitatea de admitere (examen scris, medie Bac), așadar ultima medie pentru o specializare B va fi diferită, în funcție de categoria în care se încadrează candidatul (de ex. mediile de la taxă-examen scris vor fi mai mici, de-obicei, decât cele de la buget-dosare);
  4. Candidații rămași nerepartizați la specializarea B în listele de mai sus sunt rugați să contacteze Comisia prin email (detalii mai jos) și să comunice alte opțiuni pentru specializarea B, în afara celor inițiale;
  5. Nu se mai admit alte cereri de schimbare a limbii B, cu excepția cazurilor excepționale. Candidații care doresc să-și schimbe opțiunea din motive subiective pot completa o cerere în acest sens după începerea anului universitar (1 octombrie – 15 noiembrie), care se va aproba cu acordul ambelor catedre.

Programul comisiei:

Comisia de Admitere și-a încheiat programul cu publicul în luna august. Programul pentru luna septembrie (începând cu data de 3 septembrie) va fi afișat împreună cu informațiile dedicate sesiunii de admitere.

Pentru probleme urgente, candidații pot contacta comisia prin email, însă accesul fizic la dosare nu este posibil până la data de 3 septembrie.

Informațiile pentru sesiunea de admitere din septembrie vor fi afișate după jumătatea lunii august.

 

Candidații care doresc să sesizeze probleme referitoare la listele de mai sus sau orice alte situații, sunt rugați să contacteze comisia exclusiv prin email, menționând clar numele, prenumele, numărul de legitimație, secția și scopul mesajului. Adresa comisiei este, în continuare, admitere@lls.unibuc.ro

ARHIVĂ 2015 – Actualizări – 30.07

1. Secții cu admiterea prin examen scris:

Liste actualizate: Afisare ES 30 iulie

Mențiuni:

1. Cererile de schimbare de B vor fi procesate după încheierea perioadei de confirmări. Cererile de schimbare a limbii B în Germană sau Suedeză NU se admit, din cauza lipsei de locuri. Cererile de schimbare NU au prioritate față de opțiunile inițiale ale candidaților!

2. Candidații admiși la BUGET cu limba B nerepartizată sunt rugați să contacteze prin E-MAIL (vezi mai jos) comisia pentru a alege alte opțiuni pentru specializarea B (singurele opțiuni rămase fiind: Italiană, Română, Catalană, Latină, Persană).

3. Listele de mai sus sunt în lucru, candidații încă neconfirmați fiind rugați să confirme sau să se retragă, cât mai repede.

2. Studii culturale:

Candidații neconfirmați de la secțiile Studii Iudaice și Studii Americane vor fi contactați telefonic, inclusiv pentru locurile cu taxă.

3. Secții filologie, admitere pe baza mediei de la Bacalaureat:

Candidații încă neconfirmați aflați în așteptare (sau declarați deja admiși cu taxă) la secțiile ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ și RUSĂ pot confirma locuri cu taxă, INDIFERENT DE MEDIE. Candidații respectivi nu trebuie să aștepte să fie contactați telefonic!

Toate celelalte mențiuni anterioare RĂMÂN VALABILE.

4. Limbi Moderne Aplicate:

Reamintim că TOȚI candidații înscriși la secția Limbi Moderne Aplicate pot veni să confirme locuri cu taxă, FĂRĂ A AȘTEPTA VREO CONFIRMARE TELEFONICĂ!

De asemenea, reamintim că taxa de confirmare se plătește în contul Limbi Moderne Aplicate (mențiune valabilă DOAR pentru această specializare). Pentru celelalte specializări (Traducere și Interpretare, Filologie, Studii Culturale), taxa se achită în contul Limbi Străine.

Mențiune referitoare la contactul prin email:

Candidații care transmit mesaje, informații sau solicitări prin email sunt rugați să specifice CLAR numele, prenumele, numărul de legitimație, secția și scopul mesajului.

 

ARHIVĂ 2015 – Anunțuri – 29.07

Rezultatele contestațiilor pot fi consultate AICI.

Actualizare – programul în weekend:

Taxa se va putea plăti la Facultatea de Drept și sâmbătă și duminică, program 9:00 – 12:00.

Actualizare – LIMBI MODERNE APLICATE

TOȚI candidații aflați în așteptare, indiferent de medie, pot confirma LOCURI CU TAXĂ, cu mențiunea că specializările B vor fi repartizate la sfârșitul perioadei de confirmări, conform mediei și opțiunilor inițiale ale candidaților.

ATENȚIE! Nu uitați să specificați, la plata taxei (la Facultatea de Drept), că taxa este pentru secția Limbi Moderne Aplicate!

Actualizări:

Listele actualizate pentru secțiile cu admitere prin examen scris (inclusiv specializările B) vor fi publicate în cursul zilei de mâine, 30.07.

Pentru moment NU pot fi actualizate situațiile de la secțiile cu admitere prin media de la Bacalaureat (dosare), din cauza candidaților cu înscrieri multiple care nu au confirmat locurile (nici măcar telefonic).

Așadar, candidații, în special cei aflați pe locuri la buget sunt rugați să CONFIRME sau să se RETRAGĂ în cel mai scurt timp, pentru a permite clarificarea situației celorlalți candidați și repartizarea specializărilor B.

 

Mențiune privind contactul prin email:

Candidații care contactează Comisia de Admitere prin email sunt rugați să menționeze clar NUMELE, PRENUMELE, NUMĂRUL DE LEGITIMAȚIE și SECȚIA despre care contactează Comisia.

ARHIVĂ 2015 – Anunțuri – 28.07

Rezultatele contestațiilor vor fi publicate mâine, 29.07.

Detalii despre situația diplomelor de Bacalaureat: în cazul în care diploma a fost EMISĂ, adeverința își pierde valabilitatea (indiferent dacă este original sau copie), iar Facultatea este obligată LEGAL să ceară originalul la confirmare (sau copia legalizată a DIPLOMEI și adeverința de la facultatea la care se află originalul). În cazul în care diploma NU VA FI EMISĂ până la sfârșitul perioadei de confirmări, candidații pot confirma locul cu adeverința de Bacalaureat în original și o adeverință emisă de unitatea de învățământ, care stipulează clar data la care se vor emite adeverințele sau o declarație pe proprie răspundere că diploma va fi adusă în cel mai scurt timp după emitere.

Actualizarea limbilor B va avea loc după confirmarea majorității candidaților, în ultimele zile ale confirmărilor.

În atenția candidaților aflați pe locuri la BUGET:

Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru confirma dacă doresc sau nu locul. Toți candidații care ocupă astfel de locuri sunt rugați fie să confirme, fie să se retragă cât mai repede, pentru a clarifica situația celorlalți candidați.

În atenția candidaților aflați pe locuri cu taxă care vor trece, în urma retragerilor, la BUGET:

Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru a fi informați de această modificare.

ATENȚIE! Candidații cu repartizare Germană B și Suedeză B la taxă pot PIERDE această repartizare la buget, întrucât vor concura pentru specializările B cu candidații admiși la buget, care au medii mai mari decât cei de la taxă.

În atenția candidaților aflați pe lista de așteptare, în funcție de secție:

1. Secțiile cu examen scris (inclusiv Traducere și Interpretare) și secțiile Studii Iudaice și Studii Americane – candidații în așteptare vor fi contactați telefonic în cazul în care pot confirma un loc cu taxă!

2. Secțiile Filologie Clasică, Neogreacă, Maghiară, SlaveTOȚI candidații în așteptare pot confirma locuri cu taxă, indiferent de medie!

3. Pentru următoarele secții filologice, pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare, după cum urmează:

Italiană – media minimă 8,00

Portugheză – media minimă 8,00

Rusă – media minimă 7,50

4. Candidații în așteptare cu media minimă 8,00 la secția Limbi Moderne Aplicate pot confirma locuri cu taxă!

ATENȚIE! Confirmările de mai sus se fac pentru limba A respectivă, sub rezerva desemnării ulterioare a limbii B, conform mediei și opțiunii, după algoritmul de repartizare.

Repartizările la Germană B și Suedeză B sunt foarte solicitate și este puțin probabil să fie atribuite candidaților care nu au fost inițial declarați admiși.