Anunțuri – 21.07

Actualizarea listelor și limbilor B va avea loc după confirmarea majorității candidaților. Vă rugăm insistent să răspundeți în această perioadă la numărul de telefon indicat în formularul de înscriere!

 

În atenția candidaților aflați pe locuri la BUGET:

Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru a confirma dacă doresc sau nu locul. Toți candidații care ocupă astfel de locuri sunt rugați fie să confirme (prin formular, email sau personal), fie să se retragă cât mai repede, pentru a clarifica situația celorlalți candidați.

Confirmarea locului la buget se poate face prin formular numai în cazul în care diploma de Bacalaureat se află deja în dosar!

În atenția candidaților aflați pe locuri cu taxă care vor trece, în urma retragerilor, la BUGET:

Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru a fi informați de această modificare.

În atenția candidaților aflați pe lista de așteptare, în funcție de secție:

1. Studii culturale:

  • Studii Americane – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 8,00;
  • Studii Iudaice – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 7,70;

2. Pentru următoarele secții filologice, pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare, după cum urmează:

  • Rusă – media minimă 8,00;
  • Portugheză – media minimă 8,00;
  • Italiană – media minimă 9,00;
  • Neogreacă – media minimă 8,50;
  • Filologie Clasică – media minimă 8,50.

3. Candidații în așteptare cu media minimă 8,00 la secția Limbi Moderne Aplicate pot confirma locuri cu taxă!

4. Pentru moment, actualizările pentru celelalte secții vor fi anunțate telefonic candidaților care pot confirma locuri cu taxă.

ATENȚIE! Confirmările de mai sus se fac pentru limba A respectivă, sub rezerva desemnării ulterioare a limbii B, conform mediei și opțiunilor, după algoritmul de repartizare.

Mai multe informații despre confirmarea locului AICI.

Repartizările la Coreeană B  sunt foarte solicitate și este mai puțin probabil să fie atribuite candidaților care nu au fost inițial declarați admiși.

Rezultate inițiale – Admitere 2023

Mențiuni:

Fiecare candidat va figura pe lista fiecărei secții la care s-a înscris, cu statut independent (un candidat poate figura admis la buget la mai multe secții, chiar dacă poate confirma locul la una singură).

Informațiile despre contestații pot fi consultate aici.

Programul și procedurile privind confirmările pot fi consultate aici.

ATENȚIE! Candidații care au probleme în depunerea diplomei de Bacalaureat din motive obiective (ex. a fost depusă la o altă facultate care nu are program de lucru cu publicul în weekend) sunt rugați să se prezinte sau să contacteze, totuși, comisia în zilele stabilite pentru găsirea unei soluții.

Numărul de legitimație este trecut pe legitimația de concurs și a fost primit prin e-mail la crearea contului din platforma de preînscriere (nr. dosar).

Rezultatele inițiale ale admiterii 2023 pot fi consultate aici:

Secții cu admitere pe baza examenului scris:

Filologie / Traducere și Interpretare – Rezultate (link alternativ)

Studii Americane – Rezultate (link alternativ)

Secții cu admitere pe baza mediei de la Bacalaureat:

Filologie Clasică – Rezultate (link alternativ)

Filologie (chineză, japoneză, italiană, maghiară, portugheză, rusă, slave, spaniolă rromani, neogreacă) Rezultate (link alternativ)

Studii Iudaice – Rezultate (link alternativ)

Limbi Moderne Aplicate (Engleză + B) Rezultate (link alternativ)

Numărul de legitimație este trecut pe legitimația de concurs și a fost primit prin e-mail la crearea contului din platforma de preînscriere (nr. dosar).

Statusul fiecărui candidat și semnificația acestuia poate fi găsită mai jos:

1. BUGET – candidatul este admis pe locuri subvenţionate de la buget şi trebuie să confirme locul până la data indicată. Confirmarea se face prin aducerea la dosar a actului de studiu în original sau prin formular electronic DACĂ DIPLOMA ESTE DEJA ÎN DOSAR. La expirarea termenului, în cazul în care respectivul candidat nu a luat legătura cu Comisia de Admitere, locul este acordat primului candidat confirmat pe locurile cu taxă.

 

2. TAXĂ – candidatul este admis pe locuri cu taxă şi trebuie să confirme locul până la data indicată. Confirmarea se face prin aducerea la dosar a actului de studiu în original sau a unei copii legalizate (sau conformă cu originalul – certificată la depunere!), însoțită de o adeverinţă care atestă înregistrarea originalului la altă instituţie de învăţământ superior. Alternativ, DACĂ DIPLOMA ESTE DEJA ÎN DOSAR, locul se poate confirma prin formular electronic. La expirarea termenului, în cazul în care respectivul candidat nu a luat legătura cu Comisia de Admitere, locul este acordat primului candidat din lista de aşteptare. ÎNCEPÂND DIN ACEST AN, NU SE MAI PLĂTEȘTE TAXĂ DE CONFIRMARE!!

 

3. În aşteptare – candidatul nu a fost admis, fiind clasat în urma locurilor cu taxă şi trebuie să aştepte anunţurile Comisiei de Admitere. Candidaţii cu acest statut POT fi sunaţi de Comisia de Admitere în cazul în care pot confirma un loc cu taxă sau pot fi declarați admiși cu taxă în urma anunțurilor de pe site. În prima fază a confirmărilor, candidaţii în aşteptare trebuie doar să aştepte următoarele anunţuri sau să fie contactaţiNU puteți afla informații suplimentare în primele două-trei zile de la afișarea rezultatelor.

 

4. Respins – candidatul nu a fost admis, fiind respins în urma examenului. Candidaţii respinşi pot depune contestaţie, dacă doresc. Dacă nu au depus contestaţie sau dacă în urma contestaţiei nu au obţinut o medie peste 5, candidaţii respectivi sunt consideraţi eliminaţi din concursul pentru secţia respectivă. În cazuri excepţionale, aceştia pot fi contactaţi de Comisia de Admitere.

 

5. BUGET sau TAXĂ – limba B – nerepartizat – candidatul a fost admis pe un loc (la buget sau cu taxă), însă media de admitere nu a fost suficientă pentru a obține nici măcar una dintre opțiunile pentru specializarea B. Candidații în această situație sunt rugați să confirme locul și să ia legătura cu Comisia de Admitere în momentul confirmării, pentru posibilitatea de a alege alte opțiuni pentru specializarea B. În cazul în care candidatul nu ia legătura cu Comisia de Admitere privind schimbarea opțiunii, și nici la finalul perioadei de confirmări nu va putea obține un loc la o specializare B dintre opțiunile inițiale, va fi repartizat din oficiu la o specializare B dintre cele rămase.

 

Atenție! Confirmarea unui loc implică retragerea din concurs la celelalte înscrieri! NU SE POATE REVENI ASUPRA RETRAGERII!

Orice probleme referitoare la liste pot fi semnalate prin email, la adresa admitere@lls.unibuc.ro. Candidații sunt rugați să analizeze cu atenție listele și mențiunile publicate mai sus. Problemele nefondate nu vor primi răspuns. Candidații sunt rugați insistent să nu contacteze telefonic comisia în prima zi de confirmări decât în cazuri extreme.

Repartizarea în săli – examen Studii Americane 18 iulie 2023

Repartizarea a fost publicată AICI*.

Intrarea în săli (ora la care candidații trebuie să fie prezenți la sediul din strada Pitar Moș, sediul în care au avut loc înscrierile) se va face la ora 8:30. Examenul va începe la ora 9:00.

ATENȚIE! Vă rugăm INSISTENT să consultați pagina cu informații generale despre desfășurarea examenului, AICI.

*eventualele probleme legate de liste pot fi sesizate la adresa admitere@lls.unibuc.ro (cu menționarea numărului de legitimație)

Repartizarea în săli – examen Filologie/Traducere și Interpretare 17 iulie 2023

Repartizarea a fost publicată AICI*. Numărul de legitimație este trecut pe legitimația de concurs și a fost primit prin e-mail la crearea contului din platforma de preînscriere (nr. dosar).

Vă rugăm INSISTENT să consultați pagina cu informații generale despre desfășurarea examenului, AICI.

Toate sălile sunt în Palatul Universității din București din Piața Universității (stația de metrou Universitate – vezi hartă mai jos)! În funcție de sala de examen, intrarea se face după cum urmează:
Geografie – Bd. Nicolae Bălcescu nr. 1 (la fântână)
Matematică – Str. Academiei nr.14 (pe colțul dinspre Calea Victoriei)
Limbi Străine / Litere – Str. Edgar Quinet (vizavi de Arhitectură)

Intrarea în săli (ora la care candidații trebuie să fie prezenți la intrările facultăților menționate în tabel) se va face la ora 8:00. Examenul va începe la ora 9:00.

*eventualele probleme legate de liste pot fi sesizate exclusiv la adresa admitere@lls.unibuc.ro (cu menționarea numărului de legitimație).

 

Bun venit!

Bine ai venit pe site-ul Admiterii 2023!

În meniul de sus vei găsi informații despre fiecare etapă a admiterii. Îți recomandăm să începi cu prezentarea generală a programelor de studii – aici vei găsi disciplinele studiate la fiecare program, indiferent de limbile pe care dorești să le studiezi. Apoi, trebuie să consulți lista specializărilor disponibile în acest an – aici vei găsi și modalitatea de admitere și numărul de locuri disponibile. După cum ai aflat, probabil, în acest an nu se va da examen de admitere. Mai multe informații despre procesul de admitere (câte specializări poți alege, cum se repartizează limbile B etc.) vei găsi în pagina dedicată repartizării specializărilor.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (FLLS) este una dintre cele mai mari facultăți ca număr de studenți din cadrul Universității din București, remarcându-se prin varietatea de limbi străine predate, peste 35 de limbi străine. Pornind de la limbile slave, germană, rusă, engleză, limbi romanice, limbi orientale, limbi nordice și altele, la FLLS îți poți urma pasiunile dintr-o gamă foarte diversă de limbi de studiu. Lista completă a specializărilor, locurile disponibile și modalitatea de admitere pot fi consultate AICI.

La FLLS poți alege dintre patru programe de studii: Filologie, Traducere și Interpretare, Studii Culturale și Limbi Moderne Aplicate, astfel că, indiferent dacă ești interesat de literatură, traduceri specializate sau studiul aprofundat al altor culturi, la noi sigur vei găsi ceva pe placul tău! Optând pentru această facultate poți deveni translator, traducător, profesor, filolog, cercetător, redactor în presa scrisă și audiovizuală, PR-ist (activant în domeniul Public Relations), dar îți sunt deschise și multe alte domenii.

Pe lângă toate acestea, FLLS îți pune la dispoziție tot felul de evenimente interesante, printre care organizarea de proiecte la care participă și ambasadele și diferite conferințe pentru studenți. În plus, aici nu te vei plictisi, deoarece vei avea parte de profesori pasionați și deschiși, cursuri interesante și stiluri de predare inovatoare.

Admiterea Online este un proiect organizat de Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (ASLS), făcând parte din gama largă de proiecte cu care se ocupă studenții din FLLS. Pe întreaga durată a admiterii, ASLS și profesorii facultății îți vor sta la dispoziție non-stop cu informații și recomandări și vor ușura procesul de admitere, ajutându-te să completezi actele necesare. Principala modalitate prin care poți cere mereu informații privitoare la admitere este grupul de Facebook ADMITERE FLLS 2023.

Admiterea se desfășoară în două sesiuni: cea din iulie (3-31 iulie) și cea din septembrie, în caz că ai ratat prima perioadă din vară. Să fii pe fază, înscrierile din această sesiune vor avea loc în perioada 3-14 iulie, iar înainte să te prezinți la înscriere va trebui să completezi formularul online de preînscriere. La înscriere trebuie să te programezi înainte să vii și, pentru a evita aglomerația, însoțitorii nu te vor putea însoți decât până la intrarea în facultate. Mai departe, vei fi ghidat de voluntarii ASLS și vei completa fișele cu îndrumarea comisiei de admitere. Desigur, înainte să depui dosarul, vei avea ocazia să îți lămurești orice curiozitate.

De asemenea, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine îți pune la dispoziție un Ghid al Candidatului, unde poți găsi toate informațiile necesare înscrierii, la fel ca și întreg site-ul de admitere care îți stă la dispoziție. În meniul de sus poți găsi informații detaliate despre toate aspectele admiterii.

Te așteptăm!

Echipa de Admitere FLLS și ASLS