Listele finale pot fi consultate AICI*

Mențiuni privind specializările B:

  1. Reamintim candidaților că specializările B se acordă separat, în funcție de profil (Filologie și Studii Culturale, Traducători sau LMA) și de modalitatea de admitere (medie mixtă, medie Bac);
  2. Candidații cu mențiunea „Nerepartizat” la limba B pentru filologie sunt rugați să opteze pentru una dintre următoarele specializări B până la 31 august prin formular: AICI. Opțiunile sunt: Franceză, Hindi, Latină;
  3. Candidații de la Limbi Moderne Aplicate cu mențiunea „Nerepartizat” la limba B vor fi repartizați automat la limba B Slovacă, singura opțiune rămasă liberă.

Noua repartizare a limbii B (pentru filologie) va ține cont de aceleași criterii ca repartizarea inițială. Candidații care nu vor completa formularul până la 31 august vor fi repartizați din oficiu la specializările unde mai rămân locuri disponibile.

Nu se mai admit alte cereri de schimbare a limbii B, în afara cazurilor excepționale. Candidații care doresc să-și schimbe opțiunea din motive subiective pot completa o cerere în acest sens după începerea anului universitar (1 – 31 octombrie), care se va aproba doar cu acordul ambelor departamente.

Programul comisiei:

Începând din 29 iulie, Comisia de Admitere își încheie programul cu publicul. Programul pentru luna septembrie va fi afișat ulterior.

Pentru probleme urgente, candidații pot contacta comisia prin email, însă accesul fizic la dosare nu este posibil până la data de 1 septembrie.

*Candidații care doresc să sesizeze probleme referitoare la listele de mai sus sau orice alte situații, sunt rugați să contacteze comisia exclusiv prin email, menționând clar numele, prenumele, numărul de legitimație, profilul, limba A și scopul mesajului. Adresa comisiei este, în continuare, admitere@lls.unibuc.ro. Eventualele actualizări în urma sesizărilor vor fi publicate în data de 1 august (numai dacă va fi cazul).