Listele finale pot fi consultate AICI*

Mențiuni privind specializările B:

  1. Reamintim candidaților că specializările B se acordă separat, în funcție de profil (Filologie și Studii Culturale, Traducători sau LMA) și de modalitatea de admitere (medie mixtă, medie Bac);
  2. Candidații cu mențiunea “Nerepartizat” la limba B sunt rugați să opteze pentru una dintre următoarele specializări B: Portugheză, Franceză, Română, Latină până la 31 august prin formular, AICI. Noua repartizare a limbii B va ține cont de aceleași criterii ca repartizarea inițială. Candidații care nu vor completa formularul până la 31 august vor fi repartizați din oficiu la specializările unde mai rămân locuri disponibile.
  3. Nu se mai admit alte cereri de schimbare a limbii B, în afara cazurilor excepționale. Candidații care doresc să-și schimbe opțiunea din motive subiective pot completa o cerere în acest sens după începerea anului universitar (1 octombrie – 15 noiembrie), care se va aproba doar cu acordul ambelor departamente.

Programul comisiei:

Începând din 3 august, Comisia de Admitere își încheie programul cu publicul. Programul pentru luna septembrie (începând cu data de 3 septembrie) va fi afișat împreună ulterior.

Pentru probleme urgente, candidații pot contacta comisia prin email, însă accesul fizic la dosare nu este posibil până la data de 3 septembrie.

ATENȚIE! Întrucât majoritatea locurilor au fost ocupate, NU se preconizează organizarea unei noi sesiuni de admitere în septembrie!

*Candidații care doresc să sesizeze probleme referitoare la listele de mai sus sau orice alte situații, sunt rugați să contacteze comisia exclusiv prin email, menționând clar numele, prenumele, numărul de legitimație, secția și scopul mesajului. Adresa comisiei este, în continuare, admitere@lls.unibuc.ro. Eventualele actualizări în urma sesizărilor vor fi publicate în data de 5 august (numai dacă va fi cazul).