Actualizarea listelor și limbilor B va avea loc după confirmarea majorității candidaților. ATENȚIE! Confirmările de mai sus se fac pentru limba A respectivă, sub rezerva desemnării ulterioare a limbii B, conform mediei și opțiunilor, după algoritmul de repartizare.

În atenția candidaților aflați pe lista de așteptare, în funcție de secție:

1. Secțiile cu medie mixtă:

  • Limbă și Literatură Engleză – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 9,00;
  • Traducere și Interpretare (indiferent de limba A) – pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare cu media peste 9,36;

2. Pentru următoarele secții filologice, pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare, după cum urmează:

  • Rusă – media minimă 8,50;
  • Portugheză – media minimă 8,50;
  • Italiană – media minimă 8,50;
  • Slave – media minimă 7,00.

3. Candidații în așteptare cu media minimă 8,50 la secția Limbi Moderne Aplicate pot confirma locuri cu taxă!

4. Pentru moment, actualizările pentru celelalte secții vor fi anunțate telefonic, candidaților care pot confirma locuri cu taxă.

Mai multe informații despre confirmarea locului AICI.