Prelungirea programului comisiei de admitere – numai pentru candidații declarați admiși în urma contestațiilor sau actualizărilor ulterioare afișării inițiale:

 • vineri, 27.07: 10:00-15:00;
 • sâmbătă, 28.07: 10:00-13:00;
 • duminică, 29.07: 10:00-13:00;

Pentru situații excepționale (completări de dosare, recuperare chitanțe etc.), comisia va avea program și luni, 30.07, în intervalul 10:00-13:00.

ATENȚIE! Candidații declarați admiși în afișarea inițială a rezultatelor vor pierde locurile neconfirmate joi, 26.07, la ora 15:00.

Pentru următoarele secții pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare, după cum urmează:

   • Rusă – media minimă 8,00
   • Portugheză  – toți candidații înscriși
   • Italiană – media minimă 8,93
   • Neogreacă toți candidații înscriși
   • Slave – toți candidații înscriși
   • Studii Americane – media minimă 7,80
   • Studii Iudaice – toți candidații înscriși
   • Limbi Moderne Aplicate toți candidații înscriși