Mențiuni:

Fiecare candidat va figura pe lista fiecărei secţii la care s-a înscris, cu statut independent (un candidat poate figura admis la buget la mai multe secţii, chiar dacă poate confirma locul la una singură).

Candidații care au optat pentru opțiunea Filologie și Traducere și Interpretare (indiferent de ordine) la limbile Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă vor figura pe lista de Filologie SAU de Traducere și Interpretare, repartizați în ordinea mediilor și a preferințelor!

Informații privind contestațiile pot fi consultate aici.

Programul și procedurile privind confirmările pot fi consultate aici.

Rezultatele inițiale ale admiterii 2017 pot fi consultate aici:

Secții cu examen scris:

Filologie și Traducere și Interpretare (toate secțiile) – Rezultate examen scris

Studii Americane – Rezultate Studii Americane

Secții cu admitere pe baza mediei de la Bacalaureat:

Filologie (italiană, maghiară, portugheză, rusă, slave, filologie clasică, rromani, neogreacă) – Rezultate concurs de dosare

Studii Iudaice – Rezultate Studii Iudaice

Limbi Moderne Aplicate (Engleză + B) – Limbi Moderne Aplicate

 

Orice probleme referitoare la liste pot fi semnalate prin email, la adresa admitere@lls.unibuc.ro. Candidații sunt rugați să analizeze cu atenție listele și mențiunile publicate pe site. Problemele nefondate nu vor primi răspuns.

Statusul fiecărui candidat și semnificația acestuia poate fi găsită mai jos:

1. BUGET – candidatul este admis pe locuri subvenţionate de la buget şi trebuie să confirme locul până la data indicată. Confirmarea se face prin aducerea la dosar a actului de studiu în original. La expirarea termenului, în cazul în care respectivul candidat nu a luat legătura cu Comisia de Admitere, locul este acordat primului candidat confirmat pe locurile cu taxă.

 

2. TAXĂ – candidatul este admis pe locuri cu taxă şi trebuie să confirme locul până la data indicată. Confirmarea se face prin aducerea la dosar a chitanţei pentru taxa de confirmare şi a actului de studiu în original sau a unei copii legalizate (sau conformă cu originalul – certificată la depunere!), însoțită de o adeverinţă care atestă înregistrarea originalului la altă instituţie de învăţământ superior. La expirarea termenului, în cazul în care respectivul candidat nu a luat legătura cu Comisia de Admitere, locul este acordat primului candidat din lista de aşteptare.

 

3. În aşteptare – candidatul nu a fost admis, fiind clasat în urma locurilor cu taxă şi trebuie să aştepte anunţurile Comisiei de Admitere. Candidaţii cu acest statut POT fi sunaţi de Comisia de Admitere în cazul în care pot confirma un loc cu taxă. În prima fază a confirmărilor, candidaţii în aşteptare trebuie doar să aştepte următoarele anunţuri sau să fie contactaţi.

 

4. Respins – candidatul nu a fost admis, fiind respins în urma examenului. Candidaţii respinşi pot depune contestaţie, dacă doresc. Dacă nu au depus contestaţie sau dacă în urma contestaţiei nu au obţinut o medie peste 5, candidaţii respectivi sunt consideraţi eliminaţi din concursul pentru secţia respectivă. În cazuri excepţionale, aceştia pot fi contactaţi de Comisia de Admitere.

 

5. BUGET sau TAXĂ – limba B – nerepartizat – candidatul a fost admis pe un loc (la buget sau cu taxă), însă media de admitere nu a fost suficientă pentru a obţine nici măcar una dintre opţiunile pentru specializarea B. Candidaţii în această situaţie sunt rugaţi să confirme locul şi să ia legătura cu Comisia de Admitere în momentul confirmării, pentru a alege alte opţiuni pentru specializarea B, dintre cele rămase. În cazul în care candidatul nu ia legătura cu Comisia de Admitere privind schimbarea opţiunii, va primi din oficiu o specializare B dintre cele rămase.

 

Atenţie! Confirmarea unui loc implică retragerea din concurs la celelalte înscrieri!