Rezultatele inițiale ale admiterii 2015 pot fi consultate aici:

Secții cu examen:

Filologie (toate secțiile) – BUGET   TAXĂ   În așteptare   Respinși

Studii Americane – BUGET   TAXĂ   În așteptare   Respinși

Traducere și Interpretare – BUGET   TAXĂ    În așteptare    Respinși

Secții cu admitere pe dosar:

Filologie (italiană, maghiară, portugheză, rusă, slave) – BUGET    TAXĂ   În așteptare

Filologie Clasică – BUGET   TAXĂ   În așteptare

Rromani – BUGET și TAXĂ

Neogreacă – BUGET   TAXĂ   În așteptare

Studii Iudaice – BUGET   TAXĂ   În așteptare

Limbi Moderne Aplicate (Engleză + B) –  BUGET, TAXĂ, În așteptare

Candidați străini:

Locuri – Republica Moldova

Programul de Românii de Pretutindeni

Mențiuni:

Fiecare candidat va figura pe lista fiecărei secţii la care s-a înscris, cu statut independent (un candidat poate figura admis la buget la mai multe secţii, chiar dacă poate confirma locul la una singură).

Candidații care au optat pentru opțiunea Filologie și Traducere și Interpretare (indiferent de ordine) la limbile Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă vor figura pe lista de Filologie SAU de Traducere și Interpretare, repartizați în ordinea mediilor și a preferințelor!

Formatul rezultatelor (pe secții) este determinat de formatul acreditărilor și al H.G. care include specializările FLLS. Împărțirea rezultatelor în fișierele de mai sus nu este relevantă pentru candidați.

Mențiunile OI și ON reprezintă candidați Olimpici la nivel Internațional, respectiv Olimpici la nivel Național.

Informații privind contestațiile pot fi consultate aici.

Programul și procedurile privind confirmările pot fi consultate aici.

Statusul fiecărui candidat și semnificația acestuia poate fi găsită mai jos:

1. Admis – Buget – candidatul este admis pe locuri subvenţionate de la buget şi trebuie să confirme loculpână la data indicată. Confirmarea se face prin aducerea la dosar a actului de studiu în original. La expirarea termenului, în cazul în care respectivul candidat nu a luat legătura cu Comisia de Admitere, locul este acordat primului candidat confirmat pe locurile cu taxă.

 

2. Admis – Taxă – candidatul este admis pe locuri cu taxă şi trebuie să confirme locul până la data indicată. Confirmarea se face prin aducerea la dosar a chitanţei pentru taxa de confirmare şi a actului de studiu în original sau a unei adeverinţe care atestă înregistrarea acestuia la altă instituţie de învăţământ superior. La expirarea termenului, în cazul în care respectivul candidat nu a luat legătura cu Comisia de Admitere, locul este acordat primului candidat din lista de aşteptare.

 

3. În aşteptare – candidatul nu a fost admis, fiind clasat în urma locurilor cu taxă şi trebuie să aştepte anunţurile Comisiei de Admitere. Candidaţii cu acest statut POT fi sunaţi de Comisia de Admitere în cazul în care pot confirma un loc cu taxă. În prima fază a confirmărilor, candidaţii în aşteptare trebuie doar să aştepte următoarele anunţuri sau să fie contactaţi.

 

4. Respins – candidatul nu a fost admis, fiind respin în urma examenului. Candidaţii respinşi pot depune contestaţie, dacă doresc. Dacă nu au depus contestaţie sau dacă în urma contestaţiei nu au obţinut o medie peste 5, candidaţii respectivi sunt consideraţi eliminaţi din concursul pentru secţia respectivă. În cazuri excepţionale, aceştia pot fi contactaţi de Comisia de Admitere.

 

5. Admis (Buget sau Taxă) – limba B – nerepartizat – candidatul a fost admis pe un loc (la buget sau cu taxă), însă media de admitere nu a fost suficientă pentru a obţine nici măcar una dintre opţiunile pentru specializarea B. Candidaţii în această situaţie sunt rugaţi să confirme locul şi să ia legătura cu Comisia de Admitere în momentul confirmării, pentru a alege alte opţiuni pentru specializarea B, dintre cele rămase. În cazul în care candidatul nu ia legătura cu Comisia de Admitere privind schimbarea opţiunii, va primi din oficiu o specializare B dintre cele rămase.

 

Atenţie! Confirmarea unui loc implică retragerea din concurs la celelalte înscrieri!