SEPTEMBRIE 2015

ATENȚIE! Calendarul cazărilor a fost actualizat! Detalii AICI.

Cererile de cazare pentru anii 1/M1 (2015-2016) vor putea fi depuse, la sediul din str. EDGAR QUINET, în perioada 13-15 septembrie, program 12:00 – 14:00, sala 414 (et. 4). Pot depune NUMAI candidații admiși pe locuri la BUGET, anul 1 licență și masterat.

NU este necesară prezentarea unei dovezi a rezultatului concursului de admitere, actualizarea statutului BUGET/TAXĂ având loc automat, conform listelor publicate de comisia de admitere.

ATENȚIE! Vă rugăm să luați în considerare mențiunile despre cazare publicate AICI.

 

Metodologie cazări FLLS 2015

Descriere cămine 2015

 

Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:

  • Fotocopie după cartea de identitate;
  • Două fotografii recente tip buletin/paşaport.

Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (după caz):

  • (obligatoriu) Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele trei luni înainte perioadei de depunere a cererii, adeverinţe de şomaj, handicap sau lipsă a veniturilor (de la autoritatea fiscală locală; NU se acceptă declaraţie pe proprie răspundere);
  • în cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student (dacă este cazul) ale acestora.
  • Adeverinţă medicală în original de la medicul specialist, din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor, însoţită de avizul medicului de la Cabinetul medical studenţesc;
  • Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
  • Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor
  • Dacă un părinte este grav bolnav, se aduc acte doveditoare (adeverinţă de la medicul specialist).

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.

Mai multe detalii despre cazări puteți găsi pe site-ul Facultății, pe pagina dedicată Cazărilor.