Rezultatele contestațiilor vor fi publicate mâine, 29.07.

Detalii despre situația diplomelor de Bacalaureat: în cazul în care diploma a fost EMISĂ, adeverința își pierde valabilitatea (indiferent dacă este original sau copie), iar Facultatea este obligată LEGAL să ceară originalul la confirmare (sau copia legalizată a DIPLOMEI și adeverința de la facultatea la care se află originalul). În cazul în care diploma NU VA FI EMISĂ până la sfârșitul perioadei de confirmări, candidații pot confirma locul cu adeverința de Bacalaureat în original și o adeverință emisă de unitatea de învățământ, care stipulează clar data la care se vor emite adeverințele sau o declarație pe proprie răspundere că diploma va fi adusă în cel mai scurt timp după emitere.

Actualizarea limbilor B va avea loc după confirmarea majorității candidaților, în ultimele zile ale confirmărilor.

În atenția candidaților aflați pe locuri la BUGET:

Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru confirma dacă doresc sau nu locul. Toți candidații care ocupă astfel de locuri sunt rugați fie să confirme, fie să se retragă cât mai repede, pentru a clarifica situația celorlalți candidați.

În atenția candidaților aflați pe locuri cu taxă care vor trece, în urma retragerilor, la BUGET:

Candidații vor fi contactați telefonic de reprezentanții secțiilor respective pentru a fi informați de această modificare.

ATENȚIE! Candidații cu repartizare Germană B și Suedeză B la taxă pot PIERDE această repartizare la buget, întrucât vor concura pentru specializările B cu candidații admiși la buget, care au medii mai mari decât cei de la taxă.

În atenția candidaților aflați pe lista de așteptare, în funcție de secție:

1. Secțiile cu examen scris (inclusiv Traducere și Interpretare) și secțiile Studii Iudaice și Studii Americane – candidații în așteptare vor fi contactați telefonic în cazul în care pot confirma un loc cu taxă!

2. Secțiile Filologie Clasică, Neogreacă, Maghiară, SlaveTOȚI candidații în așteptare pot confirma locuri cu taxă, indiferent de medie!

3. Pentru următoarele secții filologice, pot confirma locuri cu taxă candidații în așteptare, după cum urmează:

Italiană – media minimă 8,00

Portugheză – media minimă 8,00

Rusă – media minimă 7,50

4. Candidații în așteptare cu media minimă 8,00 la secția Limbi Moderne Aplicate pot confirma locuri cu taxă!

ATENȚIE! Confirmările de mai sus se fac pentru limba A respectivă, sub rezerva desemnării ulterioare a limbii B, conform mediei și opțiunii, după algoritmul de repartizare.

Repartizările la Germană B și Suedeză B sunt foarte solicitate și este puțin probabil să fie atribuite candidaților care nu au fost inițial declarați admiși.