Listele pot fi descărcate aici: Admitere FLLS Iulie 2015 – după confirmări

Mențiuni privind specializările B:

  1. Candidații care au confirmat cu întârziere (3-4 august) au primit repartizări la specializările B dintre cele rămase, chiar dacă aveau medii mai mari decât candidații care au confirmat la timp;
  2. Cererile de schimbare de B au fost operate DUPĂ repartizare, așadar nu au avut prioritate față de opțiunile inițiale și nu au fost posibile schimbări către Filologie/Studii Culturale Germană, Suedeză sau Engleză B, respectiv Traducători Germană B și LMA Germană B;
  3. Reamintim candidaților că specializările B se acordă separat, în funcție de profil (Filologie și Studii Iudaice, Traducători, LMA, Studii Americane), finanțare (buget sau taxă) și de modalitatea de admitere (examen scris, medie Bac), așadar ultima medie pentru o specializare B va fi diferită, în funcție de categoria în care se încadrează candidatul (de ex. mediile de la taxă-examen scris vor fi mai mici, de-obicei, decât cele de la buget-dosare);
  4. Candidații rămași nerepartizați la specializarea B în listele de mai sus sunt rugați să contacteze Comisia prin email (detalii mai jos) și să comunice alte opțiuni pentru specializarea B, în afara celor inițiale;
  5. Nu se mai admit alte cereri de schimbare a limbii B, cu excepția cazurilor excepționale. Candidații care doresc să-și schimbe opțiunea din motive subiective pot completa o cerere în acest sens după începerea anului universitar (1 octombrie – 15 noiembrie), care se va aproba cu acordul ambelor catedre.

Programul comisiei:

Comisia de Admitere și-a încheiat programul cu publicul în luna august. Programul pentru luna septembrie (începând cu data de 3 septembrie) va fi afișat împreună cu informațiile dedicate sesiunii de admitere.

Pentru probleme urgente, candidații pot contacta comisia prin email, însă accesul fizic la dosare nu este posibil până la data de 3 septembrie.

Informațiile pentru sesiunea de admitere din septembrie vor fi afișate după jumătatea lunii august.

 

Candidații care doresc să sesizeze probleme referitoare la listele de mai sus sau orice alte situații, sunt rugați să contacteze comisia exclusiv prin email, menționând clar numele, prenumele, numărul de legitimație, secția și scopul mesajului. Adresa comisiei este, în continuare, admitere@lls.unibuc.ro